VTT Uutta | Uutiset 2003

4.3. VTT ja TKK investoivat IT-osaamiseen, MICRONOVA käyttöön


Julkaisuvapaa 4.3.2003 klo 12.00

Uudesta mikro- ja nanoelektroniikan keskuksesta merkittävä tutkimuskeskittymä

VTT:n ja Teknillisen korkeakoulun yhteishankkeena syntynyt Micronova otetaan virallisesti käyttöön 4. maaliskuuta 2003 Espoon Otaniemessä. Kansallisesti ainutlaatuinen ja kansainvälisestikin kilpailukykyinen tutkimuskeskittymä palvelee mikro- ja nanoteknologian tutkimusta sekä siihen perustuvaa innovaatiotoimintaa. Tutkimukseen tarvittavat puhdastilat ovat Pohjoismaiden suurimmat ja luokitukseltaan korkeatasoisimmat sijoittuen Euroopan tutkimuskeskusten joukossa viiden suurimman joukkoon.

Micronova on mikroelektroniikan, puolijohdetekniikan ja anturitekniikan alueella selvästi suurin kansallinen tutkimuskeskittymä, jonka nykyinenkin asiakaskunta on koko maan kattava. Keskus mahdollistaa aikaisempaa paremman yhteyden perustutkimuksen ja teollisuutta palvelevan soveltavan tutkimuksen ja tuotekehityksen välille. VTT:llä on myös Oulussa puhdastiloiltaan korkealuokkainen tutkimusyksikkö.

Mikroelektroniikan voimakas kehittyminen on jo pitkään ylläpitänyt elektroniikkateollisuuden kasvuvauhtia kaksinkertaisena koko teollisuuden kasvuun verrattuna. Pyrkimys yhä pienempiin, nopeampiin, halvempiin ja vähemmän energiaa kuluttaviin laitteisiin lisää alan tutkimuksen merkitystä.

"Puolijohdetekniikan ja -materiaalien kehitys jatkuu edelleen näköpiirissä olevaan tulevaisuuteen. Tämä kehitys on perusta, jolle IT-alan maailmaa muuttava voima rakentuu. Kehitystrendi on vakaa, taloudellisten konjunktuurien vaihteluilla on siihen lopultakin vain marginaalinen merkitys. Mikroelektroniikasta on muodostumassa eri teknologioiden integrointialusta. Se ei enää ole vain elektroniikan kehitystä, vaan puolijohdesiruille rakennettavat mikrojärjestelmät toimivat paitsi sähköisten ja magneettisten myös mekaanisten, kemiallisten ja biologisten impulssien aktivoimina. Useat yritykset löytävät tästä teknologiaperustasta lähteviä liiketoimintamahdollisuuksia", VTT Tietotekniikan toimialajohtaja Pekka Silvennoinen korostaa.

"Tietotekniikka ja elektroniikka tulevat jatkossakin olemaan kasvava teollisuuden ala Suomessa, vaikka suhdannenäkymät ovat rakentamispäätöksen jälkeen selvästi heikentyneet. Elektroniikka-alan tutkimuskysyntä kasvoi koko 1990-luvun ajan kansantalouden lamasta huolimatta", sanoo tutkimuspäällikkö Ilkka Suni VTT:stä.

Osastonjohtaja, professori Pekka Wallin TKK:sta huomauttaa informaatioteknologioiden soveltamisen olevan vasta alkamassa. "Mikro- ja nanoteknologiat ovat antaneet edellisillä vuosikymmenillä uusia mahdollisuuksia muita aloja enemmän. Sama kaikesta päätellen jatkuu", hän uskoo.

Micronovalla on potentiaalia myös kansainvälisillä markkinoilla, joilla IT-ala kasvaa voimakkaammin kuin Suomessa. Keskukseen sijoittuvilla yksiköillä on laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto.

Micronovassa korostuu uuden teknologian hyödyntäminen. Keskus toimii mikroelektroniikan yrityspuistona korkealuokkaista tuotekehitysympäristöä tarvitseville yrityksille, joilla on käytettävissään Micronovan tilat, tutkimuslaitteisto ja asiantuntemus. Toimintamalli tarjoaa yrityksille edullisen mahdollisuuden hyödyntää suuria julkisia investointeja.

Mikroelektroniikan ja tietotekniikan huippuosaaminen syntyy koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan yhteistyön tuloksena. Erityisesti tohtorikoulutuksessa voidaan hyödyntää keskitettyjä tutkimusresursseja ja vuorovaikutusta yritysten kanssa.

Micronovassa ovat edustettuina VTT Tietotekniikan kolme tutkimusaluetta, TKK:n eri osastojen yksiköitä sekä viisi asiakasyritystä. Yhteensä Micronova tarjoaa tilat n. 320:lle hengelle.

Tuotantolaitteineen Micronova-kompleksi edustaa lähes 100 miljoonan euron investointia. Nyt valmistuneen laajennusvaiheen rakennusinvestoinnit olivat 33,6 miljoonaa euroa, molempien vaiheiden (1997/2002) investointien kokonaisarvo oli 50 miljoonaa euroa. Uuden laajennuksen kokonaispinta-ala on 10689 huoneneliömetriä. Micronovan kokonaispinta-ala on noin 15000 huoneneliömetriä, joista korkealuokkaista puhdastilaa on yhteensä 2600 neliömetriä.

Lisätietoja:

VTT Tietotekniikka
Tutkimuspäällikkö Ilkka Suni
Puh. 020 722 6300, 040 555 0697
ilkka.suni@vtt.fi

TKK Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto
Erikoissuunnittelija Jussi Liesiö
Puh. (09) 451 2495, 050 560 3325
jussi.liesio@hut.fi


Uutta | Uutiset 2003

VTT