VTT Uutta | Uutiset 2003

7.3. VTT johtaa eurooppalaista staattisen sähkön suoja-asututkimusta


Ihminen on merkittävä riski herkille elektroniikkaosille

Staattinen sähkö on merkittävä riski elektroniikkalaitteiden laadulle, koska elektroniikkaosat ovat aiempaa pienempinä yhä herkempiä vikaantumaan. Oleellista on myös staattisen sähkön aiheuttamista vioista syntyvä taloudellinen vahinko. VTT on valittu johtamaan kansainvälistä työtä, jonka tuloksena määritellään tieteellisin perustein uutta maailmanlaajuista staattisen sähkön standardia elektroniikka-alalla käytettäville suoja-asuille.

 

 

VTT:n johtamasta staattisen sähkön suoja-asututkimuksesta odotetaan selkeyttä ”viidakkoon”, jossa nykyisin ollaan valittaessa elektroniikkaosien käsittelyn aikana tarpeellisia suojavaatteita. Kuva: Nokia
Kuva painokelpoisena

Ihminen on pölyhiukkasineen ja staattiselle sähkölle varautuvana suuri vaara yhä herkemmille elektroniikka-alan osille ja tuotannolle. VTT selvittää johtamassaan, pääosin EU-rahoitteisessa hankkeessa nykyisin ja lähitulevaisuudessa suoja-asuille asetettavia vaatimuksia. Se määrittelee myös ajanmukaiset menetelmät, joilla alan teollisuus voi käytännössä todeta uuden suoja-asun ominaisuudet ja yksinkertaisesti tarkistaa aika ajoin työntekijöiden käyttämät suoja-asut. Tässä 1,2 miljoonan euron hankkeessa on mukana maailmanluokan tekstiilitutkimuslaitoksia sekä Nokia Oyj ja mm. merkittävä elektroniikka-alan sopimusvalmistaja Celestica Italia.

Uuden standardin ansiosta markkinoille tulee hyviä ja tasalaatuisia suoja-asuja, ja elektroniikka-alalla vikaantumisriskit pienenevät. Standardista hyötyvät myös suoja-asujen valmistajat sekä osittain palo- ja räjähdysvaarassa olevat kemianteollisuuden haarat. Voimassa olevan staattisen sähkön standardin mittausmenetelmät ovat 1980-luvulta, eivätkä ne täytä enää alkuunkaan nykyisin asetettavia vaatimuksia.

- Suoja-asuviidakkoon tarvitaan selkeyttä. Erityisesti haluamme suoja-asujen valmistajille ja niiden käyttäjille yhteiset mittausmenetelmät. Vaatemateriaalit ja saumarakenteet ovat kehittyneet valtavasti. Parhaalla elektroniikkaosien käsittelyyn tarkoitetulla suoja-asulla on kuitenkin monta ratkaisevan tärkeää ominaisuutta. VTT on tieteellisestikin tullut alan kärkeen, siksi se on hyvä johtamaan tätä suoja-asualan eurooppalaista kärkihanketta, kansainvälisen IEC-standardointijärjestön työryhmän jäsen, Nokia Oyj:n projektipäällikkö Terttu Peltoniemi sanoo.

Lisätietoja:

http://estat.vtt.fi

VTT Tuotteet ja tuotanto            
Jaakko Paasi, erikoistutkija            
Puh. 020 722 3758, 040 820 6138       
jaakko.paasi@vtt.fi    

Nokia Oyj   
Terttu Peltoniemi, projektipäällikkö
Puh. 071 805 7278, 040 701 2803       
terttu.peltoniemi@nokia.com


Uutta | Uutiset 2003

VTT