VTT Uutta | Uutiset 2003

18.3. VTT kehittää: Uusi Internet-protokolla mahdollistaa uusia palveluja koteihin


VTT on kehittänyt palveluja, joiden avulla esimerkiksi kodin elektroniikkaa voidaan hallita mistä ja milloin vain entistä nopeampien langattomien verkkojen ansiosta. Asukas voi esimerkiksi tarkistaa Internet-selaimen tai videoyhteyden avulla, jäikö liesi päälle. Uusi Internet-protokolla (IPv6) takaa sen, että palvelut toimivat saumattomasti käyttäjän liikkuessa verkosta toiseen.

Tähän asti Internetiin kytketyt laitteet ovat kommunikoineet Internet-protokollan version 4 (IPv4) mukaisesti. Tässä versiossa on monia rajoituksia, minkä takia on kehitetty uusi IPv6-protokolla. IPv6 on ollut tähän asti lähinnä tutkijoiden mielenkiinnon kohteena, mutta pian lähestytään tilannetta, jolloin sitä voidaan hyödyntää laajemmaltikin.

VTT on kehittänyt ja testannut langattomiin verkkoihin ja uuteen IPv6-protokollaan perustuvia ratkaisuja. Käytännössä työtä on tehty muokkaamalla olemassa olevia palveluja siten, että ne toimivat uudessa IPv6-ympäristössä. Käytettyjä palveluja ovat kodin laitteiden ohjaus kotona ja kodin ulkopuolelta, langattomaan lähiverkkoon perustuva paikannus ja siihen liittyvät palvelut sisätiloissa sekä pienikokoiseen Linux-palvelimeen perustuva sääasema, joka yksinkertaisesti tarjoaa käyttäjilleen tietoa päivän säästä.

Kodin etäohjaus on hyvä esimerkki palvelusta, jonka toteuttaminen on järkevintä langattoman IPv6-yhteyden avulla. Käyttäjän kannalta esimerkiksi päälle jääneen lieden sammuttaminen on huomattavasti helpompaa matkapuhelimen Internet-selaimella kuin tekstiviestillä. Teknisesti taas palvelun toteuttaminen jokaiseen kotiin nykyisellä IPv4-tekniikalla ei ole mahdollista sen suurimman heikkouden, liian pienen Internet-osoitemäärän takia.

VTT:n kehitystyö kuuluu EU:n rahoittamaan 6WINIT-projektiin. Siinä kehitettiin ja kokeiltiin suurta joukkoa erilaisia IPv6-palveluja, joista osa oli suunnattu tavallisille käyttäjille ja osa lääketieteen ammattilaisille.

Lisätietoja:

VTT Elektroniikka
Tutkija Jari Korva
Puh. 040 756 4812
jari.korva@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2003

VTT