VTT Uutta | Uutiset 2003

8.4. Voimalaitostekniikkaan läpimurtoja VTT:n uudella laitteella


Hiilidioksidipäästöt vähentyvät energiantuotannon tehostuessa

VTT avaa kansainvälisesti ainutlaatuisella tutkimuslaitteella uusia mahdollisuuksia nostaa voimalaitoksen hyötysuhdetta. Useimmat voimalaitostyypit, polttoaineesta riippumatta, käyttävät vesihöyryä voimantuotannossa. Höyry saadaan VTT:n laitteella ensi kertaa maailmassa tutkimusolosuhteissa ylikriittiseen tilaan. Höyry on tällöin jopa 700 °C lämpötilassa ja samanaikaisesti erittäin korkean paineen alaisena.

Kun vesihöyry pakotetaan voimalaitoksessa tällaiseen ylikriittiseen ääritilaan, ”fluidiksi”, energiaa saadaan tuotettua aiempaa pienemmällä polttoainemäärällä ja siten pienemmillä hiilidioksipäästöillä. Ainutlaatuista tutkimuslaitteessa on myös, että laitteella voidaan tutkia tällaisessa ääritilassa samanaikaisesti korroosion etenemistä materiaaleissa ja mekaanisen kuormituksen vaikutusta tutkittaviin kappaleisiin.

Kuvassa ryhmäpäällikkö Liisa Heikinheimo VTT:stä. Kuva: Erkki Makkonen.
Painokelpoinen kuva >> 

Voimalaitokset suunnitellaan pitkäaikaiseen käyttöön, mutta tietämys ääritilaisen vesihöyryn vaikutuksesta materiaaleihin on vähäistä. Aihepiirin lisätutkimuksilla vältetään huonoja materiaalivalintoja höyryteknologian kehitystyössä. Lisäksi päästökauppojen käynnistyminen kasvattaa selvästi taloudellisen hyödyn saavuttamista prosessimuutosten kautta.

Suomalainen Cormet Oy alkaa myydä tällaisia VTT:n kanssa yhteistyössä kehitettyjä tutkimuslaitteita. Yritys odottaa, että ääritilaan saatetun vesihöyryn tutkimuksesta tulee kansainvälinen boomi. Se on VTT:n kanssa toimittanut aiemmin lämpötilaltaan uutta laitetta oleellisesti alhaisempia, mutta muuten samankaltaisia laitteita voimaloihin ja tutkimuslaitoksiin eri puolille maailmaa.

Lisätietoja:

VTT Tuotteet ja tuotanto                
Liisa Heikinheimo, ryhmäpäällikkö       
Puh. 020 722 5354, 050 567 5451            
liisa.heikinheimo@vtt.fi

        
Cormet Oy
Jukka Väinölä, toimitusjohtaja
Puh. (09) 5660 9551, 040 501 1838
jukka.vainola@cormet.fi


Uutta | Uutiset 2003

VTT