VTT Uutta | Uutiset 2003

15.4. VTT:ltä luonnonkuiduilla vahvistettu biomuovi


Suomi uusiutuvan biomuovikehityksen kärkimaa Euroopassa

VTT on kehittänyt uuden biokomposiittimuovin. Uuden biomuovin nykyisiä parempi kestävyys on saatu aikaan luonnonkuitujen avulla. Tällainen luonnossa kokonaan uusiutuva yhdistelmämateriaali, biokomposiitti, tukee kestävää kehitystä. Materiaalista tehtyjen tuotteiden jätemaksu on pieni.

VTT:n tutkija Paula Haapanen esittelee erilaisia biokomposiittien valmistuksessa käytettäviä raaka-aineita sekä valmista tuotetta, biokomposiitista tehtyä koteloa.
Kuvaaja: Ari Ijäs Painokelpoinen kuva >>

VTT teki biokomposiitin käyttäen pellavaa biomuovin lujiteaineena. VTT kehitti myös menetelmät, joilla kokonaan uusiutuvasta biokomposiitista valmistettavien tuotteiden ominaisuudet voidaan räätälöidä tuotteen käyttötarpeen mukaan. Lisäetu on, että uusia biomuovituotteita voidaan valmistaa samoilla laitteilla, joilla nykyisin tehdään vain osittain uusiutuvia muovituotteita.

Tällaisia pellavakuitulujitteisia, luonnossa kokonaan uusiutuvia muoveja on kehitetty erityisesti Suomessa, Ruotsissa ja USA:ssa. VTT:n tutkimuksessa saatiin biomuoviraaka-aineen ja pellavan sopivilla yhdistelmillä biomuoville halutut mekaaniset lujuusominaisuudet. Lisäksi tutkittiin uuden biomuovin lämmön-, kosteuden- ja UV-säteilykestävyyttä ja kehitettiin sen valmistusprosessia.

Perinteisesti muovien lujitteina on käytetty lasikuitua. Lasikuitu on vaikeasti kierrätettävää ja sen käsittely saattaa olla terveydelle haitallista. Keski-Euroopassa erityisesti autoteollisuus käyttää myös lujitteena pellavakuitua, mutta uusiutumattomaan muoviraaka-aineeseen seostettuna.

- Yrityksemme sai tietoa, jonka perusteella on hyvä jatkaa aihepiirin tuotekehitys- ja tutkimustyötä uusien uusiutuvien materiaalien tuomiseksi markkinoille. Vuosi sitten biomuoville määritettiin EU-normi, ja lähivuosina etenkin Keski-Euroopan markkinoille on tultava kompostoitavia pakkauksia. Suomi on kokonaan uusiutuvan biomuovin tutkimuksessa Euroopan kärkimaa. Yksi suuri ansio siitä on Tekesillä, sen biopolymeeriohjelmalla, hollantilaisen Hycail b.v:n teknologiajohtaja Anders Södergård sanoo. Hän toimii myös Turun yliopiston sovelletun biomateriaalitieteen osa-aikaprofessorina.

VTT:n johtaman biomuovitutkimustyön rahoittivat Tekes sekä useat yritykset ja VTT. Yritykset määrittivät haluttuja ominaisuuksia biomuoville, ja tutkimustyön tekivät pääasiassa VTT, Tampereen teknillinen yliopisto, Åbo Akademi sekä Hycail. Hycaililla on maitohappopohjaisen biomuoviraaka-aineen koetehdas, joka tuottaa raaka-ainetta 400 tonnia vuodessa.

Lisätietoja:

VTT Prosessit                        
Paula Haapanen, tutkija                
puh. 020 722 3537, 040 527 7664            
paula.haapanen@vtt.fi

Hycail b.v.
Anders Södergård, teknologiajohtaja
puh. + 31 6 2902 6000
sodergard@chem.rug.nl


Uutta | Uutiset 2003

VTT