VTT Uutta | Uutiset 2003

29.4. VTT selvitti luonnonkiviteollisuuden markkinoita


Lehdistötiedote julkaisuvapaa 29.4.2003

Tavoitteena liiketoiminnan kasvu

Luonnonkiviteollisuus uskoo tuotteidensa kysynnän kasvuun. Erityisen toiveikkaita ollaan rakennus- ja ympäristökivien, kuten laatta- ja katukivien, menekin suhteen. Tiedot perustuvat VTT:n tuoreeseen tutkimukseen, jossa selvitettiin luonnonkiviteollisuuden markkinoita vuonna 2002. Luonnonkiviteollisuuden tavoitteena on nostaa liikevaihtoa 270 miljoonaan euroon sekä lisätä kivituotteiden vientiä 168 miljoonaan euroon vuoden 2005 loppuun mennessä.

Kivituotteita käytetään mm. talonrakentamisessa, ympäristörakentamisessa ja korjausrakentamisessa, joten rakentamisen ja kansantalouden nykytila heijastuvat myös kivituotteiden kysyntään ja käyttöön. VTT:n selvityksen mukaan kiviteollisuuden tuotteiden kysyntäodotukset vaikuttavat yritysten mielestä kohtuullisilta. Kivitoimialan yritykset uskovat tuotteiden kysynnän kasvuun erityisesti rakennus- ja ympäristökivien tuoteryhmissä. Kaikissa tuoteryhmissä kasvuodotukset ovat maltillisemmat kuin kaksi vuotta aikaisemmin toteutetussa kyselyssä.

VTT:n selvitys liittyy juuri päättyneeseen Kiviteollisuusliitto ry:n ja Tekesin KIVI-teknologia- ja kehittämisohjelmaan, jonka tavoitteena on saada kiviteollisuuden liikevaihto 270 miljoonaan euroon sekä lisätä kivituotteiden vienti 168 miljoonaan euroon vuoden 2005 loppuun mennessä. Lisäksi alalle on tarkoitus luoda pysyvää tutkimustoimintaa sekä saada Suomesta kiviteollisuuden tieto- ja informaatioteknologian johtava hyödyntäjämaa.

Kivitoimiala voidaan jakaa rakennuskiven louhintaan ja kivituotteiden valmistukseen. Toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 215 miljoonaa euroa vuonna 2001. Vuonna 2002 liikevaihdon arvioidaan laskeneen 206 miljoonaan euroon. Toimiala työllisti suoraan näinä vuosina lähes 1900 ja 1800 henkilöä.

Kiven tuotantoteknologian kehittyminen ja viime vuosien muoti ovat lisänneet kiven käyttöä mm. sisustuksessa. Selvästi suurin osuus kivitoimialan liikevaihdosta muodostuu vuolukivisistä tulisijoista. Noin 37 % kivitoimialan liikevaihdosta muodostui vuonna 2002 tulisija-tuoteryhmästä.

Kivitoimialan viennin arvo kasvoi vuosien 1998 ja 2001 välillä ja oli suurimmillaan vuonna 2001, jolloin viennin arvo oli yli 76 miljoonaa euroa. Viennin osuus liikevaihdosta on kuitenkin ollut noin 35 %. Kivitoimialan liikevaihto on kasvanut myös suotuisten kotimarkkinoiden ansiosta. Vuonna 2002 viennin arvo laski lähes vuoden 2000 tasolle eli hieman yli 70 miljoonaan euroon. Syynä oli etenkin Saksan viennin romahtaminen, joka taas johtui pitkälti Saksan rakentamisen ja talouden taantumasta. Raakakiven viennissä vuosittaiset vaihtelut ovat olleet pieniä. Sen sijaan lopputuotteiden viennin arvo on vaihdellut voimakkaammin.

Kivitoimialan sosiaalis-taloudellinen vaikutus on suurempi kuin sen suora vaikutus Suomen kansantalouteen. Alan toimipaikat sijoittuvat yleensä seuduille, joilla niiden merkitys työllistäjänä on merkittävä. Erityisesti vuolukiviteollisuudessa on saavutettu merkittävää menestystä. Alan jalostusaste on suuri, mikä lisää tuotannon positiivisia alueellisia vaikutuksia.

Ohjelman määrällisiä tavoitteita tarkastellaan VTT:n luomien mittareiden avulla. VTT selvitti luonnonkiviteollisuuden tuotteiden tuotannon arvoa, määrää ja tuotteiden käyttöä Suomessa sekä ulkomaankauppaa. Tutkimuksessa tehtiin kivitoimialan yrityksille kysely, jossa kartoitettiin mm. alan yritysten tuotantoa, tuotteita ja odotuksia.

Lisätietoja:
Tutkija Markku Riihimäki
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Puh. 020 722 3453
markku.riihimaki@vtt.fi

Kuvia: http://www.vtt.fi/vtt/uutta/img/kivi280403.ppt

Uutta | Uutiset 2003

VTT