VTT Uutta | Uutiset 2003

29.4. VTT selvitti pientalojen öljysäiliöiden allasrakenteiden kuntoa


Puolessa rakenteista kunnostamisen tarvetta

Suomessa on noin 250 000 öljylämmitteistä pientaloa. Suuri osa näistä on rakennettu yli 20 vuotta sitten, joten käytössä on edelleen vanhoja säiliöitä ja putkistoja. Lämmitysöljysäiliöiden suojarakenteiden kuntoa kartoittaneessa tutkimuksessa havaittiin, että puolet allasrakenteista ei täytä tiiviydelle ja rakenteille asetettuja vaatimuksia.

Kenttätutkimuksissa kartoitettiin rakennusten sisällä olevien öljysäiliöiden suoja-altaita. Useissa allasrakenteissa ilmeni halkeamia ja rapautumaa tai materiaali arvioitiin niin hauraaksi, että vuodon sattuessa se voi imeä ja läpäistä öljyä.

Laboratoriotesteissä havaittiin, että kaikki yleisesti käytetyt allasmateriaalit imevät helposti kevytpolttoöljyä. Vaikka ne estävät öljyn läpäisyn, niin materiaali itse öljyyntyy ja aiheuttaa hajuhaitan. Tämä voidaan poistaa vain uusimalla öljyyntyneet materiaalit.

Tutkimuksissa todettiin, että markkinoilla on käyttökelpoisia tuotteita ja menetelmiä, joilla altaiden pinnat voidaan tiivistää sellaisiksi, että öljy ei imeydy niihin. Uudet suoja-altaat tulisi rakentaa imemättömistä ja pitkäaikaiskestävistä materiaaleista. Samoin imevät materiaalit tulisi pinnoittaa kestävällä materiaalilla. Öljysäiliöiden ympärillä on tavallisesti hyvin ahtaat tilat, joten tiivistys- ja korjaustoimia on hankala suorittaa.

VTT selvitti öljysäiliöiden suojarakenteiden kuntoa ja kunnonhallintaa osana Lämmitysöljyn varastoinnin turvallisuus ja ympäristöriskien hallinta (Cisteri) -projektia. Hankkeessa tutkittiin koko lämmitysöljyketjun riskit ja toimivuus sekä esitettiin selkeät parantamissuositukset ja korjausohjeet.

Cisteri -projektiin osallistuivat VTT:n lisäksi Geosalpa, Öljyalan Palvelukeskus Oy ja Suomen Lämmitystieto Oy. Rahoittajina toimivat Turvatekniikan keskus (TUKES), Ympäristöministeriö, Sisäministeriö, Öljyalan Palvelukeskus Oy, Suomen Lämmitystieto Oy, viisi kuntaa ja VTT.

Lisätietoja:

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Ryhmäpäällikkö Kauko Tulla
Puh. 020 722 2012
kauko.tulla@vtt.fi

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Erikoistutkija Hannu Kääriäinen
Puh. 020 722 2043
hannu.kaariainen@vtt.fi

Uutta | Uutiset 2003

VTT