VTT Uutta | Uutiset 2003

29.4. Riskianalyysin menetelmiä verkkoon


Työpaikkojen ja työtehtävien turvallisuuden tarkastelussa ja turvallisuuden varmistamisessa käytetään yhä useammin järjestelmällistä riskien arviointia. Jotta työhön ja työtehtäviin liittyviä riskejä ja niiden suuruutta voidaan arvioida, on ensin kyettävä tunnistamaan työtehtäviin liittyvät vaarat ja vaaraa aiheuttavat tekijät. VTT on nyt avannut uudet riskianalyysin menetelmiä kuvaavat www-sivut, jotka tarjoavat tietoa turvallisen toiminnan varmistamiseksi tehtäviin riskianalyyseihin ja riskien arviointiin.

Erilaiset turvallisuus- ja riskianalyysimenetelmät tarjoavat järjestelmällisen tavan vaarojen tunnistamiseen. Niiden avulla pyritään löytämään teknisistä laitteista, ihmisen toiminnasta ja ympäristöolosuhteista tekijät, jotka saattavat aiheuttaa onnettomuuden tai työtapaturman syntymisen. Lisäksi voidaan arvioida onnettomuuksien mahdollisia seurauksia ja löytää parannusehdotuksia niiden estämiseksi.

VTT:n avaamilla sivuilla on kuvaukset tavallisimmin käytetyistä riskianalyysimenetelmistä sekä tietoa niiden soveltuvuudesta erilaisiin tilanteisiin ja kohteisiin. Sivuilta löytyy myös ohjeita sopivan menetelmän valitsemiseksi, lyhyet käytännön ohjeet eri analyysimenetelmien käyttämisestä sekä käyttöä tukevia työkaluja, kuten avainsanaluetteloita, lomakepohjia jne.

Menetelmäkuvausten yhteydessä on annettu menetelmien käyttöä helpottavia esimerkkejä. Lisäksi menetelmiin liittyvät analyysilomakkeet ovat saatavissa sekä MS Word- että PDF-muodossa. Lomakkeita voidaan näin suoraan hyödyntää työpaikoilla tehtävissä riskianalyyseissa.

Sivut on laadittu siten, että niiden päivittäminen on mahdollisimman helppoa. Näin niille voidaan jatkossa lisätä uusia kuvauksia riskianalyysin menetelmistä ja täydentää myös muilta osin. Tarkoitus onkin, että sivut ovat sellainen kokonaisuus, jota pidetään ajan tasalla ja täydennetään tarpeen mukaan.

Sivujen kehittämistä on rahoittanut Työsuojelurahasto.

Lisätietoja:

http://riskianalyysit.vtt.fi

VTT Tuotteet ja tuotanto
Tutkija Teuvo Uusitalo
Puh. 020 722 3266
teuvo.uusitalo@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2003

VTT