VTT Uutta | Uutiset 2003

6.5. VTT ja TKK tutkivat ja kokeilevat Otaniemessä digi-TV:n mahdollisuuksia


Espoon Otaniemessä on digi-TV:n teknologiakokeilut mahdollistava lähetin. VTT:n ja TKK:n OtaDigi toimii koeympäristönä uusille digi-TV:n sisältö- ja teknologiasovelluksille palvellen viestintäteknologioiden tutkimusta ja opetusta. Lisäksi alan yritykset voivat nyt testata tuotteitaan ennen niiden kaupallistamista aidossa, vapaasti muunneltavissa olevassa digi-TV-ympäristössä. Kokeilu auttaa kehittämään kuluttajille uusia palveluja, jotka aiemmin eivät ole olleet mahdollisia.

OtaDigi mahdollistaa digi-TV-lähetykseen sopivien uusien ohjelmasovellusten kehittämisen. OtaDigi on avoin opetus- ja tutkimusalusta, jonka käyttäjillä on mahdollisuus täydentää sitä omilla laitteillaan. OtaDigi tukee opetusta sekä olemalla koejärjestelmä että välittämällä opetuksellista sisältöä niin kuvan ja äänen kuin digi-TV:n oheispalvelujen avulla.

Ensimmäiset kokeelliset digitaalitelevisiolähetykset Espoon Otaniemessä ja sen lähiympäristössä alkoivat vuoden 2002 lopulla. Sen jälkeen on rakennettu muuta laitteistoa. Tämän vuoden puolella OtaDigiin on tehty MHP-lisäarvopalveluja (Multimedia Home Platform). MHP-paluukanava, esimerkiksi ISDN-yhteys internetverkkoon, on vain osa digi-TV:n interaktiivisen sisällöntuotannon mahdollisuuksista, joita on tarkoitus tutkia yhteisprojekteissa mm. Taideteollisen Korkeakoulun ja alan yritysten kanssa.

OtaDigin erityisenä tavoitteena on mahdollistaa erilaiset kokeilut. Niiden avulla etsitään uusia keinoja ja lähestymistapoja esimerkiksi viihteelle, kerronnalle, yhteisöllisyydelle ja viestinnälle. Sekä tutkimuksessa että opetuksessa kurkotetaan perinteisen television ja tutuksi käyneiden digitaalisen television odotusten yli kohti tulevaisuuden tarpeita ja käyttötapoja.

Ideoituja mahdollisuuksia ovat mm. matkapuhelinverkon hyväksikäyttö joko suoranaisena tekstipalautteena tai ohjaavina toimintoina itse digi-TV-sovelluksessa sekä ohjelmistojen personoitavuus katsojan toimesta, esimerkiksi robottien ohjaus kaukosäätimellä tai tekstiviestein kännykällä. Vuorovaikutteinen monimediaelokuva ja etäohjattavat videokuvaa lähettävät robotit kotona ja etätehtävissä tai peleissä ovat esimerkkejä visioista, joita on tarkoitus kehittää prototyyppituotteiksi asti.

OtaDigin varsinainen tutkimustoiminta käynnistyy uusien hankkeiden lähtiessä liikkeelle. Nyt myös yrityksillä on mahdollisuus kokeilla tekniikkaa ja palveluja aidossa digi-TV-lähetyksessä. VTT ja TKK toivottavat tervetulleiksi uudet osapuolet mukaan tukemaan ja rakentamaan digi-TV-osaamista Otaniemessä ja Suomessa koeympäristön kautta. OtaDigi mahdollistaa erilaiset tekniset ja sisällölliset kokeilut.

Digitaalitelevisioalan tutkimustyötä ja opetuksen kehittämistä palvelevaan koehankkeeseen ovat osallistuneet VTT, Teknillinen korkeakoulu TKK, Otaverkko Oy ja Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunta.

OtaDigin toimintaa symboloi Kari Juvasteen OtaDigi-logo (TKK Tietotekniikka) kuvatunnus on nähtävissä osoitteessa: http://www.otadigi.tv/kuvatunnus.html   ja Aleksi Nuujan (TKK Tietotekniikka) äänitunnus, jonka voi kuulla osoitteessa: http://www.otadigi.tv/aanitunnus.htm

Lisätietoja:
VTT Tietotekniikka
Erikoistutkija Ville Ollikainen
Puh. 020 722 6017, 040 084 1116
ville.ollikainen@vtt.fi

www.otadigi.tv


Uutta | Uutiset 2003

VTT