VTT Uutta | Uutiset 2003

8.5. VTT:ltä prosessilaitoksen koko elinkaaren turvallisuustarkasteluun julkinen koulutusaineisto


VTT on laatinut prosessilaitosten turvallisuuden parantamiseksi uuden, julkisen koulutusaineiston. Aineisto on tehty nykyisille ja tulevaisuuden prosessikehittäjille, -suunnittelijoille ja laitosten käytöstä vastaaville henkilöille. Tavoitteena on vähentää tapaturmien, satunnaispäästöjen ja muiden vahinkojen riskiä. Tämä koulutusaineisto on VTT:n ylläpitämillä Internet-sivuilla. Aineiston avulla prosessialan kouluttajat ja yritysten henkilöstö löytävät helposti tietoa turvallisuusnäkökohdista, jotka ovat olennaisia juuri tietylle prosessille.

Aineisto on suunniteltu erityisesti kemian-, prosessi- ja automaatiotekniikan aloilla työskenteleville ja opiskeleville. Opiskelu etenee suunnitellun laitoksen elinkaaren eri vaiheiden mukaisesti aina kehityslaboratoriosta käynnissä olevalle laitokselle asti. Siten kuhunkin suunnitteluprosessin vaiheeseen voidaan sopivasti liittää olennaisimmat riskianalyysit ja työturvallisuusnäkökohdat.

Työsuojelurahasto ja VTT ovat rahoittaneet tämän peruskoulutusaineiston laadinnan. Aineisto on kehitetty ja käytännössä kokeiltu Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Se otetaan käyttöön myös mm. Teknillisellä korkeakoululla. Prosessiturvallisuuden asiantuntijat haluavat aineiston avulla tukea kehitystä, jolla prosessiturvallisuuskoulutus sisällytetään osaksi kaikkia ammattialan oppiaineita. Toistaiseksi prosessiturvallisuutta opetetaan jossain määrin erillisenä kurssina.

"Koulutus on avainasia prosessilaitosten turvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. On erittäin arvokasta, että alan teollisuudessa työskentelevät henkilöt ja opiskelijat testasivat tämän VTT:n kehittämän koulutusohjelman puitteet ja sisällön. Perustyö on nyt tehty, ja tieto tästä Suomessa saatavilla olevasta erinomaisesta koulutusaineistosta on saatava laajaan tietoisuuteen", Kemianteollisuus r.y:n johtaja Aimo Kastinen sanoo.

Lisätietoja:
www.vtt.fi/tuo/44/projektit/alarp

VTT Tuotteet ja tuotanto
Anna-Mari Heikkilä, tutkija
Puh. 020 722 3490, 040 715 3641
anna-mari.heikkila@vtt.fi

Kemianteollisuus r.y.
Aimo Kastinen, johtaja
Puh. (09) 1728 4320, 0400 604 348
aimo.kastinen@kemia.ttliitot.fi


Uutta | Uutiset 2003

VTT