VTT Uutta | Uutiset 2003

22.5. Virtuaalitodellisuus avuksi suuriin rakennushankkeisiin


VTT mallittaa nopeaa verkottumista

VTT:n johdolla on luotu malli, joka helpottaa olennaisesti yritysten kansainvälistä verkottumista. Mallin avulla esimerkiksi rakennusyritykset luovat nopeasti uuden yhteenliittymän, joka tekee kilpailukykyisen tarjouksen suunnitellusta suurhankkeesta minne tahansa maailmalle.

Malli nopeuttaa parhaitten resurssien kokoamista aluksi tarjouksen tekemiseksi suurhankkeesta. Se helpottaa olennaisesti myös toteutettavan kohteen kokonaistaloudellista hallintaa: suunnittelua, toteutusta, käyttöä ja ylläpitoa.

Tämä malli kansainvälisen verkottumisen pohjaksi kehitettiin VTT:n koordinoimana australialaisten, eurooppalaisten ja japanilaisten yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kesken. Malli luo perustan yritysten yhteistoiminnalle riippumatta yksittäisen osapuolen infrastruktuurista, kulttuurista, toimintatavoista ja tietojärjestelmistä. Suomalaisten osuutta hankkeessa tukivat EU, VTT, Tekes ja useat yritykset. Suomalaisyrityksistä mallin mukaista globaalia tietojärjestelmää ovat koekäyttäneet onnistuneesti Fortum Oyj ja YIT Oyj.

Vancouverin yliopiston edustajat ovat arvioineet tämän yritysten kansainvälisen verkottumismallin olevan ensimmäisiä maailmassa, joka on jo käyttöönottovaiheessa. Muut vastaavat mallit ovat pääosin laboratorioasteella. Arvioinnissa todettiin myös, että tietotekniikan hyödyntäminen suomalaisessa rakennusteollisuudessa on ylivoimaista maailmassa.

- Malli pienentää merkittävää tiedonsiirron pullonkaulaa kansainvälisessä yhteistyössä. Se helpottaa rakennusalan murroksen läpikäyntiä. Malli on perusta sille, että rakennusalalla otetaan käyttöön jo muillakin aloilla käytettävä toimintatapojen mallintaminen, tekniikan tohtori Jarmo Laitinen JT Innovators Oy:stä sanoo.

Laitisen mukaan lähitulevaisuudessa suuret rakennushankkeet suunnitellaan ja toteutetaan ennakkoon virtuaalisesti, ja rakennusta myös käytetään virtuaalisesti. Siten voidaan arvioida luotettavasti rakennushankkeen elinkaaren aikaiset kustannukset ja ympäristövaikutukset.

Kehitetty globaalin verkottumisen malli soveltuu myös esimerkiksi suuren tietojärjestelmähankkeen toteuttamiseen.

Lisätietoja:

VTT Tuotteet ja tuotanto
Martin Ollus, johtava tutkija
puh. 020 722 6416
martin.ollus@vtt.fi

JT Innovators
Jarmo Laitinen, TkT
puh. 040 773 9134
jti@kolumbus.fi

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Matti Hannus, johtava tutkija
puh. 020 722 6948, 040 505 4577
matti.hannus@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2003

VTT