VTT Uutta | Uutiset 2003

11.6. Videoviestinnästä uusia mahdollisuuksia kuurojen viestintään


VTT ennustaa: mobiilivideon elävä kuva monipuolistaa matkaviestinnän

VTT selvitti keväällä 2003 kuluttajien itse nauhoittaman mobiilivideon käyttöä ja käyttöönottoa matkapuhelimissa. Tutkimus osoitti, että video mukautui monipuolisesti osaksi käyttäjien matkaviestintää. Erityisen hyvin videoviestintä palveli viittomakielisiä. Multimediaa hyödyntävän matkaviestinnän käyttöön liittyy kuitenkin vielä hankaluuksia, jotka vaikeuttavat kuluttajien ryhtymistä palvelun käyttäjiksi. Lisäksi käyttäjät olivat tyytymättömiä multimediaviestinnän kalleuteen ja videoiden lyhyyteen.

VTT:n tutkimuksessa nelisenkymmentä matkaviestijää perheineen ja ystävineen kokeili videoviestintää helmi-huhtikuussa 2003. Koehenkilöiden matkapuhelimiin asennettiin sovellus, joka mahdollisti videoiden nauhoituksen, säilytyksen ja lähettämisen puhelimesta toiseen ja Internetiin. Kokeiluun osallistui kuulevia ja kuuroja lapsia, nuoria ja aikuisia eri puolilta Suomea.

Käyttäjät kuvasivat videoviestintää ajankohtaiseksi, läheiseksi, henkilökohtaiseksi, juhlavaksi ja ilmeikkääksi. Video sopi käyttäjien mielestä erityisen hyvin tunneilmaisuun ja paljon liikettä sisältävien tapahtumien välittäjäksi.

Koejakson aikana videoiden käyttö vaihteli henkilökohtaisten muistojen tallentamisesta humorististen kuvatarinoiden ohjaukseen. Osa videoista lähetettiin edelleen, osa kuvattiin itselle ja siirrettiin tietokoneelle ja osa säilytettiin puhelimessa.

Videolla nauhoitettiin myös "puhuttuja tekstiviestejä", joissa käyttäjä kertoi asiansa suoraan kameraan katsoen. Etenkin kuurot koehenkilöt suosivat viestivideoita, jotka tarjosivat heille ensi kertaa mahdollisuuden viittomakieliseen matkaviestintään. Videoviestien käyttö ennakoikin kolmannen sukupolven (3G) matkapuhelinverkkojen tukemaa kuvapuhelua.

Tutkimus toteutettiin oululaisen Hantro Products Oy:n mobiilivideo-ohjelmalla, jolla nauhoitetut videotiedostot voidaan lähettää edelleen multimediaviestinä, sähköpostitse tai langattomasti. Videoviestintä tapahtui kokeilussa pääosin Radiolinjan liittymillä.

Videokokeilun tuloksia esitellään Elävän mobiilikuvan ensi tallenteet: käyttäjien kokemuksia videoviestinnästä -tutkimusjulkaisussa. Tutkimusraportti (95 s.) on julkaistu VTT Tiedotteita -sarjassa.

Esitutkimus oli osa laajempaa visuaalisen matkaviestinnän tutkimuskokonaisuutta.

Lisätietoja

VTT Tietotekniikka
Tutkija Eija-Liisa Kasesniemi
Puh. 050 593 5565
eija-liisa.kasesniemi@vtt.fiUutta | Uutiset 2003

VTT