VTT Uutta | Uutiset 2003

11.6. Rakentamisella kohtuullisen valoisat näkymät Suomessa


Rakentamisen odotetaan kasvavan Suomessa noin 5 prosenttia vuoteen 2005 mennessä. Asuinrakentaminen toimii VTT:n selvityksen mukaan sekä uudis- että korjausrakentamisen veturina vuosina 2002 - 2005. Keskimäärin rakentamisen määrä lisääntyy muualla Euroopassa selvästi vähemmän, vain pari prosenttia.

Rakentaminen on 1990-luvun aallonpohjan jälkeen lisääntynyt Suomessa yli puolitoistakertaiseksi. Kasvu pysähtyi uudelle vuosituhannen alussa, mutta tason laskua ei VTT:n mukaan ole lähivuosina nähtävissä. Vuosina 2003 - 2005 rakentamisen odotetaan kasvavan yhteensä noin 5 prosenttia.

Vuonna 2002 kuluttajavetoinen rakentaminen, kuten korjausrakentaminen, omakotitalot ja vapaa-ajan asuinrakennukset, kehittyi yritysvetoista toimitilarakentamista paremmin. Vuosina 2003 - 2005 asuinrakentaminen toimii edelleen sekä uudis- että korjausrakentamisen veturina. Korot ovat alhaiset, kuluttajien luottamus tulevaan on vahva ja muuttoliike kasvukeskuksiin jatkuu vilkkaana. Maa- ja vesirakentaminen kehittyy myös myönteisesti, teitä, ratoja, satamia ja voimaloita on runsaasti rakenteilla.

Asuntojen uudistuotannon määrä kasvaa vuoteen 2005 noin 5 prosentin vuosivauhdilla. Liikerakentaminen lisääntyy vielä vuonna 2003 selvästi, mutta tasaantuu seuraavina vuosina. Toimistorakentaminen vähenee edelleen selvästi. Teollisuusrakentaminenkin vähenee aluksi piristyen jakson loppua kohti. Julkinen rakentaminen oli vuonna 2002 huipputasolla. Se vähenee vuonna 2003 nopeasti, vuosina 2004 - 2005 hitaammin.

Euroopan rakentaminen vain lievässä kasvussa vuoteen 2005

Länsi-Euroopassa rakentaminen pysyy määrältään jo kolmatta vuotta peräkkäin jokseenkin samalla tasolla. Sen odotetaan lisääntyvän vasta vuonna 2005, jolloin kasvuodotus on 1,5 prosentin tuntumassa. Saksan rakentamisen heikko kehitys näkyy edelleen koko Euroopan rakennusmarkkinoiden kehityksessä. Itä-Euroopassa rakentaminen väheni vuosina 2001 - 2002. Tulevina vuosina sen ennakoidaan selvästi lisääntyvän, vuoden 2005 kasvuodotus on jopa lähes 10 prosenttia.

Rakentamisen osasektoreista parhaat näkymät Euroopassa on maa- ja vesirakentamisella. Länsi-Euroopassa sen kasvun ennakoidaan olevan noin 2 prosenttia vuodessa, Itä-Euroopassa jopa 10 prosentin tuntumassa. Talojen korjausrakentaminen kehittyy paremmin kuin uudisrakentaminen, missä asuntotuotannon näkymät Suomesta poiketen ovat vaisummat kuin muiden rakennusten.

Tiedot perustuvat kesäkuun alussa pidetyn Euroconstruct-konferenssin aineistoihin. Euroconstruct muodostuu verkostosta, johon kuuluu rakentamisen ennakointiin perehtynyt jäsenorganisaatio 15 Länsi-Euroopan ja 4 Itä-Euroopan maasta. VTT on verkoston Suomen edustaja, jonka kautta esimerkiksi maa- tai sektorikohtaiset ennusteet on hankittavissa. Suomi laatii verkostolle myös Baltian maita koskevan raportin. Verkosto julkaisee ennusteensa konferenssissa puolen vuoden välein, seuraavan kerran marraskuun lopussa Madeiralla.

Lisätietoja

Erkki Lehtinen
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Puh. 020 722 3420, 040 062 2604
erkki.lehtinen@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2003

VTT