VTT Uutta | Uutiset 2003

13.6. Tärkkelys korvaa paperin mineraaliset täyteaineet


VTT kehittää nykyistä parempaa ja kierrätettävämpää paperia

VTT:n johdolla kehitetään nykyistä korkealaatuisempaa ja tehokkaammin kierrätettävää paperia. Tällaista uutta, tärkkelyspitoista paperia voidaan kierrättää enemmän kuin nykyistä mineraalitäytteistä paperia, ja loppuosa kierrätykseen kelpaamattomasta paperista voidaan polttaa kokonaan. Koska paperista ei jää lainkaan jätettä, kaatopaikkakuormitus pienenee. Tällaiselle kestävää kehitystä tukevalle paperille on markkinat erityisesti Keski-Euroopassa.

Biopohjaisesta, tärkkelyspitoisesta paperista hyötyvät tärkkelyksen valmistaja, paperikoneen ja paperin valmistajat sekä kuluttaja. Paperia kehittävät pääosin VTT sekä Helsingin ja Joensuun yliopistot. Kehitystyötä tukevat Tekes ja useat yritykset.

VTT muokkaa luonnon tärkkelyksestä paperille uusia ainesosia. Niillä halutaan antaa paperille vähintään sama läpinäkymättömyys ja muut tarpeelliset ominaisuudet kuin nykyisillä mineraalitäyteaineillakin. Tärkkelyspitoinen paperi on mineraalitäytteistä kevyempää, joustavampaa ja lujempaa, ja se kuormittaa vähemmän paperikoneiden teloja. Keveys pienentää paperin käsittely- ja kuljetuskustannuksia.

 

M-realin tutkimusjohtaja Lars Gädda sanoo, että mineraalitäytteen korvaaminen paperissa tärkkelyksellä on kova haaste.

Kuva: Pia Ruhanen

 


- Haaste on todella kova. Nykyiset mineraalitäytteet ovat halpoja, vaikka niitä tuodaan kaukaa. Uuden paperin pitäisi olla laadultaan nykyistä parempaa, sen on oltava enemmän kierrätettävää, ja loppuosan täytyy palaa turvallisesti. Haluamme tulevaisuudenkin infrastruktuuriin sopivia paperilaatuja, osaksi kestävää kehitystä. Biopohjaiset ratkaisut ovat siksi hyvin perusteluja, M-realin tutkimusjohtaja Lars Gädda sanoo.

Lisätietoja:

VTT Prosessit                    
Pia Qvintus-Leino, ryhmäpäällikkö       
Puh. 020 722 5314, 050 563 4129        
pia.qvintus-leino@vtt.fi
               
M-real
Lars Gädda, tutkimusjohtaja
Puh. 010 464 2483, 050 598 7667
lars.gadda@m-real.com             


Uutta | Uutiset 2003

VTT