VTT Uutta | Uutiset 2003

1.7. Raskaiden ajoneuvojen polttoaineen kulutukseen tavoitellaan 5-10 %:n säästöä


VTT kehittää raskaan liikenteen energiataloutta

VTT on käynnistänyt laajan, t & k hankkeen, jonka tavoitteena on löytää
5-10 % säästöt raskaan kaluston polttoaineen kulutukseen. Jo 5 %:n säästö raskaan kaluston polttoaineen kulutuksessa merkitsisi Suomessa vuositasolla noin 70 miljoonan euron säästöä polttoaineen verollisessa hinnassa. Myös raskaan liikenteen päästöt vähenevät uuden teknologian avulla.


VTT:n koordinoimassa hankkeessa tutkitaan keinoja   kuorma-autojen ja bussien energiankulutuksen vähentämiseksi. Kuva: VTT

Painokelpoinen kuva >>

 

Joukkoliikenne on tärkeässä asemassa pyrittäessä energiatehokkaaseen ja kestävään henkilöliikenteeseen. Merkittävä osa Suomen joukkoliikenteestä, noin 60 % henkilökuljetuksista, hoidetaan bussien avulla. Paikallisliikenteen osuus koko bussiliikenteen kilometreistä on noin kolmannes, mutta paikallisliikenteen osuus bussien polttoaineen kulutuksesta - ja näin ollen myös hiilidioksidipäästöistä - on lähes 50 %. Toimenpiteet, jotka lisäävät bussiliikenteen tehokkuutta, vaikuttavat energiankulutusta ja päästöjä alentavasti, parantavat myös kilpailukykyä ja imagoa.

Tavaraliikenteessä energian käytön tehostaminen on tärkeää varsinkin siitä syystä, että kuljetusten on ennustettu lisääntyvän jatkuvasti. Kuorma-autoliikenteen osuus Suomessa tapahtuvasta tavaran kuljetuksesta on huomattava, noin 70 %.

Suomessa dieselpolttoaineen kulutus on vuositasolla n. 2200 miljoonaa litraa (1800 tonnia), josta bussit ja kuorma-autot käyttävät noin 80 % eli noin 1800 miljoonaa litraa. Siten esimerkiksi 5 %:n säästö raskaan kaluston polttoaineen kulutuksessa merkitsisi Suomessa vuositasolla noin 30 miljoonan euron säästöä polttoaineen verottomassa hinnassa ja noin 70 miljoonan euron säästöä verollisessa hinnassa. Raskaan ajoneuvokaluston energiankulutuksella on siis erittäin suuri merkitys yhteiskunnallemme.

VTT:n koordinoima energiansäästöhanke toteutetaan vuosina 2003-2005. Projektissa määritetään raskaiden ajoneuvojen energiankulutuksen muodostumiseen vaikuttavat tekijät ja niiden määräsuhteet. Tutkimuksessa määritellään, miten energiankulutusta voidaan vähentää ajoneuvoteknisillä ratkaisuilla ja optimoiduilla ajoneuvovalinnoilla, sekä selvitetään, miten paljon ajoneuvonkäyttö ja huolto voivat vaikuttaa. Käyttäjästä riippuvan energiankulutuksen osuuden vähentämiseksi kehitetään myös informaatiojärjestelmiä ja menetelmiä kuljettajien opastukseen sekä kuljetusyritysten toiminnan ohjaukseen, yksittäisten ajoneuvojen ja kokonaisten ajoneuvojärjestelmien toiminnan optimointiin. Hankkeessa hyödynnetään VTT:n monipuolista raskaan ajoneuvokaluston tutkimuslaitteistoa, jota on jo käytetty menestyksekkäästi pakokaasututkimukseen.

Tutkimushankkeessa on mukana useita eri tutkimus- ja rahoittajatahoja, mm. Tekes, sekä kuljetuspalvelujen ostajia, tuottajia ja muita alan yrityksiä.


Linja-autojen ominaiskulutusta mitataan eri kuormituksilla. Kuormana käytetään isoa vesisäiliötä, jonka massaa on helppo säädellä veden määrää muuttamalla.
Kuva: VTT

Painokelpoinen kuva >>
Lisätietoja:
Erikoistutkija Juhani Laurikko
VTT Prosessit
Puh. 020 722 5463, 040 070 6986
juhani.laurikko@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2003

VTT