VTT Uutta | Uutiset 2003

8.7. VTT:n teknologia edistää yritysten sähköistä kaupankäyntiä


Yritysten välinen liiketoiminta nopeutuu ja helpottuu

VTT kehittää yritysten väliseen sähköiseen kaupankäyntiin uutta teknologiaa, joka nopeuttaa kaupankäyntiä ja tavarantoimitusta. Liiketoimintaprosessien automatisoinnin ansiosta myös sanomien käsittely ja lähettäminen helpottuvat. Nopeammasta toimitusajasta hyötyy viime kädessä myös kuluttaja.

Tähän saakka sähköisessä kaupankäynnissä on keskitytty yritysten välisten kommunikointikanavien automatisointiin eli sanomien vaihtoon yritysten välillä sähköisesti. Nyt tätä täydennetään sanomien käsittelyn ja lähettämisen automatisoinnilla ns. agenttiteknologian avulla. Tätä kautta poistetaan tai vähennetään esimerkiksi tilaamiseen liittyviä rutiineja, joiden osalta yli 60 % yrityksistä arvioi itsellään olevan suurta kehitystarvetta.

Yrityksissä automatisoidaan uuden teknologian avulla liiketoimintaprosessin toiminnoista esimerkiksi viestien vastaanotto, analysointi ja lähettäminen sekä operointi yrityksen sisäisissä tietojärjestelmissä.
Ihmistyötä, esimerkiksi kuittausta, tarvitaan vain silloin, kun se on välttämätöntä.

Liiketoimintaprosessien automatisoinnin lisäksi pyritään ratkaisemaan prosessitason yhteensopivuusongelmia yritysten välillä esittämällä liiketoimintaprosessien kuvaukset koneellisesti tulkittavassa standardoidussa XML (eXtended Markup Language) -muodossa.

Usein sähköisiä sanomia vaihdetaan välittävän organisaation, esimerkiksi operaattorin, kautta. Hankkeessa kehitettävä uusi tekniikka takaa sen, että sanomien vaihto on mahdollista myös suoraan yritysten välillä ilman näitä välittäviä osapuolia.

Tänä keväänä alkaneeseen projektiin osallistuu VTT:n lisäksi kolme kotimaista yritystä. Tekesin rahoittama hanke päättyy helmikuun lopussa 2004 ja siinä kehitetään yritysten välisten liiketoimintaprosessien automatisointiin prototyyppisovellus, joka jatkossa tuotteistetaan.

Lisätietoja:

VTT Tietotekniikka
Tutkija Kuldar Taveter
Puh. 020 722 6044
kuldar.taveter@vtt.fi

http://www.vtt.fi/tte/agents

Uutta | Uutiset 2003

VTT