VTT Uutta | Uutiset 2003

18.8. VTT ja kaupunki kehittivät menetelmät ja koulutuksen katutyöntekijöille


Tampere parantaa katutöiden turvallisuutta

Tampereen kaupungin katutyömaiden turvallisuutta parannetaan VTT:n ja kaupungin yhdessä kehittämien menetelmien ja koulutuksen avulla. Kaupungin tavoitteena on vähentää kadulla tehtävien töiden tapaturma- ja liikennevaaroja. Kadulla työskentelyyn liittyvää turvallisuuskoulutusta annetaan noin 5000:lle kaupungin omalle ja urakoitsijoiden työtekijälle.

Tampereen kaupunki on katutyömailla useassa roolissa: suunnittelijana, tienpitäjänä, rakennuttajana, aliurakoitsijana ja työnantajana. Kaupungilla on vastuu myös liikenneympäristön turvallisuudesta. Uudet menettelytavat selventävät kaupungin vastuita kussakin roolissa ja parantavat työnaikaisten liikennejärjestelyjen turvallisuutta.

 

Tampereen kaupungin teknisen toimen työsuojeluvaltuutettu Markku Kivistö on perehtynyt katutyömaiden turvallisuuteen ja liikenteen sujumiseen.

Kuva: Touko Häkli

Tienpidosta yleisillä teillä vastaava Tiehallinto on jo pitkään vaatinut tiellä työskenteleviltä, että he ovat käyneet VTT:n ja viraston kehittämän tieturvakoulutuksen. Tampereen kaupungille tehtiin tämän pohjalta oma katuturvakoulutus, joka vastaa katutyömaan erityishaasteisiin. Näitä ovat ahtaat paikat, kevyt liikenne, sähkö-, vesi- ja tietoliikennetekniikan rakenteet sekä rakentamisen haitat ympäröiville kiinteistöille. Haasteita ovat myös, että yhdellä työmaalla voi olla työntekijöitä jopa kymmenestä kaupungin eri yksiköstä ja että kaupungin yksikkö saattaa olla samalla työmaalla useassa eri roolissa.

- Saimme pelisäännöt ja selkeät toimintaohjeet työturvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden huomioon ottamiseksi jo kadunrakennustyömaan suunnittelussa. Käytännön toimilla alamme jalkauttaa menettelyjä osaksi parempaa työturvallisuuskulttuuria. Siten katutyömailla turvallisuus paranee ja myös liikenne sujuu, Tampereen kaupungin teknisen toimen työsuojeluvaltuutettu Markku Kivistö sanoo.

VTT ja kaupunki kehittivät Tampereen turvallisuuskäytännöt ja katuturva-koulutuspaketit kaupungin ja Työsuojelurahaston rahoituksella. Tuloksia voidaan hyödyntää muissakin kaupungin teknisen toimen yksiköissä. Myös muihin kuntiin voidaan aineistosta räätälöidä turvallisuutta edistäviä menettelyjä.

Lisätietoja:

VTT Tuotteet ja tuotanto
Simo Sauni, tutkija
Puh. 020 722 3264, 0400 615 499
simo.sauni@vtt.fi

Tampereen kaupunki, katuyksikkö
Markku Kivistö, työsuojeluvaltuutettu
Puh. (03) 3146 3475, 050 591 1459
markku.kivisto@tt.tampere.fiUutta | Uutiset 2003

VTT