VTT Uutta | Uutiset 2003

19.8. Klooridioksidiriskeistä uusi turvallisuusopas


VTT:n prosessiturvallisuuden asiantuntijat ovat tehneet uuden, kattavan turvallisuusoppaan myrkyllisen klooridioksidin käytöstä ja valmistuksesta aiheutuvien riskien pienentämiseksi. Oppaan ohjeiden avulla klooridioksidia valmistavat ja käyttävät yritykset voivat nykyistä helpommin varmistaa toimintansa turvallisuuden. Oppaasta hyötyvät myös työsuojelu- ja pelastusviranomaiset.

Klooridioksidi on kemikaali, jota käytetään pääasiassa selluloosan valkaisuun. Sitä käytetään myös veden desinfiointiin. Klooridioksidi on kaasu, joka käytetään laimeana vesiliuoksena ja siksi se valmistetaan aina käyttökohteen läheisyydessä. Vaaratilanne voi syntyä liuosvuotovahingon sattuessa, koska tällöin ympäröivään ilmatilaan haihtuu erittäin myrkyllistä klooridioksidikaasua. Klooridioksidin vesiliuosta varastoidaan säiliöissä sekä sisä- että ulkotiloissa, ja sitä siirretään myös putkistoja pitkin sellutehtaaseen ja tehtaiden sisällä.

VTT tutki klooridioksidin käyttäytymistä ja sen aiheuttamia vaaroja. Työssä selvitettiin kemikaalin tuotannon ja käytön aikaisia mahdollisia häiriöitä, kunnossapitohäiriöitä ja toimenpiteitä onnettomuustilanteissa. Lisäksi VTT selvitti erilaisia malleja, joiden perusteella voidaan arvioida klooridioksidin leviämistä sisä- ja ulkotiloissa. Malleilla helpotetaan vaaratilanteiden hälytysmenetelmien ja varotoimenpiteiden suunnittelua.

- Tässä VTT:n johtamassa työssä teoreettinen tieto klooridioksidista sekä sen käyttökokemuksista yhdistettiin hyvin. Lisäksi tehtaissa tehtiin riskikartoituksia. Riskianalyysin pohjalta muun muassa me teemme loppuvuoden aikana pelastusharjoituksen kuvittelemamme klooridioksidivuodon takia. Perustavoitteemme on turvallinen tuotanto ja häiriöttömät klooridioksidin toimitukset asiakkaillemme. Jaamme uutta tietoa turvallisuusjärjestelmämme mukana myös ulkomaisiin tehtaisiimme, Finnish Chemicals Oy:n Kuusankosken tuotantojohtaja Markku Pelttari sanoo.

VTT perehtyi klooridioksidin käyttäytymiseen Turvatekniikan keskuksen, Työsuojelurahaston ja usean klooridioksidia valmistavan ja käyttävän yrityksen rahoituksella. Turvallisuusopas on saatavissa Turvatekniikan keskuksesta. Oppaassa on yhteenvedot ruotsiksi ja englanniksi.

Opaskirja: Klooridioksidin valmistuksen turvallisuusopas. TUKES-julkaisu 6/2003. http://www.tukes.fi/julkaisut/6_2003.pdf

Lisätietoja:

VTT Tuotteet ja tuotanto
Jyrki Tiihonen, ryhmäpäällikkö
Puh. 020 722 3231, 040 729 1733
jyrki.tiihonen@vtt.fi

Finnish Chemicals Oy, Kuusankoski
Markku Pelttari, tuotantojohtaja
Puh. 020 431 0621, 040 065 0907
markku.pelttari@finnishchemicals.comUutta | Uutiset 2003

VTT