VTT Uutta | Uutiset 2003

26.8. VTT:n kehittämät riskienhallinnan työkalut kiinnostavat eurooppalaisyrityksiä


Suuryritykset alkaneet vaatia pk-yrityksiltä riskien arviointia

Talouselämän epävarmuuden takia yrityksiä kiinnostaa entistä enemmän oman toiminnan riskien arviointi ja hallinta. Suuryrityksissä yritystoiminnan riskit on jo tiedostettu hyvin, mutta pk-yrityksissä niitä on selvitetty vähemmän. Tällaisia riskejä ovat esimerkiksi henkilö-, tieto-, tuote- tai ympäristöriskit. VTT:n pk-yritysten avuksi kehittämät riskienhallinnan työkalut ovat nyt entistä helppokäyttöisempiä. Nämä Euroopassa ainutlaatuiset työvälineet ovat alkaneet kiinnostaa myös keskieurooppalaisia yrityksiä.

VTT:n pitkäaikainen kokemus pk-yritysten riskienarvioinnin työkaluista on johtanut myös eurooppalaiseen yhteistyöhön. Ensimmäisessä hankkeessa perus- ja työturvallisuusvälineet käännettiin englanniksi ja saksaksi, ja erityisesti englanninkielisellä VTT:n web-sivustolla on runsaasti käyttäjiä. Lisäksi VTT:n tutkija on vastikään kutsuttu ensimmäisenä suomalaisena kansainvälisen sosiaaliturvajärjestön pk-yritystyöryhmään. Työryhmän on tarkoitus jatkaa riskienhallinnan työvälineiden kehittämistä kansainväliseen käyttöön erityisesti rakennus- ja elintarvikealalle.

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän toimeksiannosta valmistellaan parhaillaan ohjetta tietoturvallisuusriskien arvioinnista. Tässä yhteydessä pk-yritysten riskien arviointiin kehitettyjä välineitä sovitetaan valtionhallintoon sopiviksi.

VTT on siirtänyt yrityksille suunnittelemansa riskienhallintatyövälineet myös CD-levyltä käytettäviksi. Nämä VTT:n erityisesti pk-yrityksille suunnittelemat työvälineet ovat edelleen saatavilla myös VTT:n web-palvelimelta. Yritys voi edetä työkaluilla kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta yksityiskohtaisiin riskeihin: henkilö-, liike-, palo-, rikos-, sopimus-, tieto-, tuote- tai ympäristöriskeihin.

Lisätietoja: www.pk-rh.com

VTT Tuotteet ja tuotanto
Päivi Mikkonen, tutkija
Puh. 020 722 3475, 040 820 6139
paivi.mikkonen@vtt.fi

VTT Tuotteet ja tuotanto
Teuvo Uusitalo, tutkija
Puh. 020 722 3266, 040 835 6643
teuvo.uusitalo@vtt.fiUutta | Uutiset 2003

VTT