VTT Uutta | Uutiset 2003

5.9. VTT kehitti kestävän ja lasersäteiltä suojaavan kypärävisiiripinnoitteen


Hybridimateriaalien käyttö kuluttajatuotteissa lisääntyy

VTT:n tutkija Terho Kololuoma on kehittänyt väitöstyössään uusia hybridimateriaaleja, joissa yhdistyvät muovimaisten ja lasimaisten aineiden ominaisuudet. Tuloksena syntyi mm. materiaali, jota käyttäen valmistettiin kypärävisiireihin edullinen, hankausta ja naarmuuntumista estävä pinnoite. Kypärävisiiripinnoite toimii lisäksi silmäsuojaimena sotilassovelluksissa käytettäviä lasereita vastaan.

Kemian keinoin on mahdollista valmistaa materiaaleja, joissa yhdistyvät toisistaan hyvinkin poikkeavat ominaisuudet. Esimerkiksi lasimateriaalille tyypillinen kovuus sekä muoveille tyypillinen joustavuus voidaan yhdistää valmistamalla niin kutsuttuja hybridimateriaaleja. Näitä materiaaleja hyväksikäyttäen kyetään valmistamaan täysin uudentyyppisiä sovelluksia, jotka aikaisemmin ovat olleet hyvin vaikeita toteuttaa. Optoelektroniikkakomponenttien valmistuksessa voidaan uudentyyppisten hybridimateriaalien avulla korvata useita prosessointivaiheita tarvitsevat perinteiset yhdisteet (lasit, oksidit), jolloin tuotanto on entistä edullisempaa ja ympäristöystävällisempää.

Kololuoma kehitti väitöstutkimuksessaan uusia hybridimateriaaleja optiikan ja optoelektroniikan sovelluksiin. Tutkimuksen tuloksena syntyneiden uusien materiaalien avulla useat erityyppiset pinnoitekerrokset voidaan lopputuotteissa korvata yhdellä pinnoitteella. Prosessointivaiheita vähentämällä saavutetaan kustannustehokas ja nopea valmistusmenetelmä.

Tutkimuksen yhtenä pääpainoalueena olivat suojaavat pinnoitteet. Hybridimateriaalien soveltuvuus tämäntyyppisiin sovelluksiin osoitettiin kehittämällä aivan uusi kypärävisiiripinnoite, joka vaimentaa tehokkaasti useimpien sotilaslasereiden säteilyä sekä parantaa visiirin kulutuksen- ja naarmuuntumisen kestävyyttä. Pinnoitteen kestävyys vaativissa ympäristöolosuhteissa on edelleen tutkimuksen ja kehittelyn alaisena. Tutkimus toteutettiin VTT:n, Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan sekä Puolustusvoimien teknillisen tutkimuslaitoksen yhteistyöprojektina.

Tutkimuksen toinen pääpaino oli valon avulla kuvioitavien, läpinäkyvien sähkönjohteiden sekä optiikassa käytettävien materiaalien valmistamisessa. Tuloksena syntyi sähköä johtavia kalvoja, joiden kuvioinnissa ei tarvita voimakkaita happoja. Näin vältytään hankalalta jätteen käsittelyltä ja säästetään ympäristöä. Materiaalien avulla kyettiin toteuttamaan komponentteja, joita voidaan käyttää mm. näytöissä, aurinkokennoissa, kaasuantureissa sekä mikro-optiikan sovelluksissa.

Terho Kololuoman väitös "Preparation of multifunctional coating materials and their applications" tarkastettiin 5.9.2003 Oulun yliopiston kemian laitoksella.

Lisätietoja:
Tutkija Terho Kololuoma
VTT Elektroniikka
Puh. 020 722 2154, 040 756 8167
terho.kololuoma@vtt.fiUutta | Uutiset 2003

VTT