VTT Uutta | Uutiset 2003

16.9. Tutkimus- ja kehitystyötä ei saa hajauttaa pieniksi tutkimuspuroiksi


VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori VTT:n Teknologiasta tulosta -seminaarissa

Tutkimus- ja kehitystyötä ei saa hajauttaa pieniksi tutkimuspuroiksi

Erkki KM Leppävuori, VTT:n pääjohtaja"Suomen kokoisessa maassa, jossa on rajalliset resurssit, teknologiaa ei voida ajaa kahteen suuntaan. Teknologia ei voi toimia strategisena kilpailukyvyn luojana, jos tutkimus ja kehitys samanaikaisesti hajautetaan pieniksi tutkimuspuroiksi opetus- sekä kauppa- ja teollisuusministeriön keskinäisen määrärahakisailun seurauksena", VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori totesi puheenvuorossaan VTT:n Teknologiasta tulosta -seminaarissa.

Pääjohtaja Leppävuori käsitteli puheessaan, miten teknologian hyödyntämiseen perustuva tutkimus- ja tuotekehitys lisää elinkeinoelämämme menestystä ja kansallista hyvinvointia.

Leppävuoren mukaan teknologian hyödyntämistä ja innovaatioympäristömme kehittämistä rajoittaa kuitenkin osaamisemme ja voimiemme rajallisuus. Suomen talous ja teknologia ovat tulleet nykyisen tiensä päähän, josta on etsittävä suunta eteenpäin. Tässä tilanteessa ja kovassa kansainvälisessä kilpailussa Suomella ei ole varaa hajottaa voimavarojaan.

"Uuden osaamisen kehittäminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Tähän meillä on oltava malttia. Pienessä Suomessa osaamisen suuntaaminen oikein on erityisen tärkeää. Suurilla mailla on varaa hajottaa runsas osaamisensa, Suomella ei."

Leppävuoren mukaan teknologian avulla saavutettavan kilpailuedun saamiseksi tarvitaan teknologiainvestointeja, joiden suuntaaminen vaatii näkemyksellisyyttä ja strategisia valintoja. "Yritysten päätöksentekoa ohjaa kuitenkin keskeisesti tämän päivän menestyminen nykyisen kvartaalitalouden pyörteissä."

Leppävuori näkeekin, että yritysjohtajien strategisia päätöksiä ja valintoja, jotka koskevat yritysten tulevaisuutta ja tuloksentekovälineitä, tulisi ohjata pikemminkin näkemys teknologian mahdollisuuksista ja niihin liittyvistä investoinneista kuin pörssikurssien vaihtelut.

Leppävuori odottaa yrityksiltä ja päättäjiltä myös ennakkoluulotonta riskinottoa mullistavien innovaatioiden synnyttämiseksi. "Ennakkoluulottomuus ja monitieteisyys synnyttävät teknologiamurroksia, jotka puolestaan luovat mahdollisuuksia kokonaan uusien liiketoimintakonseptien kehittämiseen ja edelleen kilpailukyvyn nostamiseen uudelle tasolle."

VTT:n seminaarin muita puhujia olivat DuPont-yhtymän tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen johtaja, tohtori John Pierce, Suomen Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Jussi Järventaus, Oy Nautor Ab:n suunnittelujohtaja Torkel Tallqvist ja valtionvarainministeriön valtiosihteeri Raimo Sailas.

Teknologiapanostukset kannattavat

Toimitusjohtaja Järventaus viittasi puheessaan selvityksiin, jotka osoittavat korkean teknologian pk-yritysten menestyneen muita yrityksiä paremmin. Esimerkiksi kymmenen Euroopan maan selvityksessä teknologiayritysten kasvu vuosina 1998 - 1999 oli lähes 26 prosenttia, kun yleensä pk-yritysten kasvu on noin 5 prosenttia.

Korkean teknologian yritykset ovat myös kansainvälistyneempiä kuin muut yritykset. Korkean teknologian pk-yrityksistä Suomessa viejiä on 65 prosenttia, kun pk-yrityksistä yleensä viennin osuus on noin 20 prosenttia.

Järventaus kiinnitti myös huomiota siihen, että Suomessa on korkeatasoista osaamista ja kansainväliseen kärkiluokkaan kuuluvat teknologiapanostukset, mutta silti Suomi on "vasta" maailman neljänneksitoista vaurain maa. Yhtenä keskeisenä syynä tähän hän piti maamme yrittäjyysvajetta. Suomesta puuttuu niitä, jotka ovat valmiita ottamaan teknologian käyttöön liittyvän riskin. Suomessa yrittäjyyshalukkuus on Euroopan alhaisimmasta päästä. Esimerkiksi akateemisen loppututkinnon suorittaneista työllisistä vain 5,6 prosenttia toimii yrittäjinä.

Pääjohtaja Leppävuoren puhe:  http://www.vtt.fi/vtt/uutta/2003/ekml160903.htm

Lisätietoja

VTT
Pääjohtaja Erkki KM Leppävuori
Puh. 020 722 4100
erkki.leppavuori@vtt.fi

Suomen Yrittäjät ry
Toimitusjohtaja Jussi Järventaus
Puh. (09) 229 221
jussi.jarventaus@suomen.yrittajat.fi

 


Uutta | Uutiset 2003

VTT