VTT Uutta | Uutiset 2003

22.9. Pyrolyysinesteen käyttö lämmöntuotannossa askeleen lähempänä


VTT on kehittänyt perusvalmiuksia uuden biopolttonesteen, ns. pyrolyysinesteen, käyttöön lämmöntuotannossa. Biopolttoneste valmistetaan jätepuusta, jonka energiasisältö saadaan näin entistä paremmin talteen. Fortumin kenttäkokeet lämpökattiloissa kevyen polttoöljyn korvikkeena ovat olleet lupaavia. Biopolttonesteen standardoimistyö on alkamassa.

Pyrolyysiprosessissa puupurua lämmitetään hyvin nopeasti hapettomassa ilmakehässä korkeaan lämpötilaan (500-520 °C), jolloin puuaines muuttuu pääosin nestemäiseksi polttoaineeksi. Muut tuotteet, kaasut ja hiiltojäännös, hyödynnetään energiana prosessissa. Saadun pyrolyysinesteen energiasisältö on kaksinkertainen puuhun verrattuna.

VTT:n Pyrolyysilaitteisto

Kuva: Antonin Halas

VTT:n tutkijan Anja Oasmaan väitöstyön päätavoitteena oli luoda tietoa, jonka avulla uusi puupohjainen polttoneste, pyrolyysineste, voitaisiin standardisoida polttonesteeksi. Pyrolyysineste on täysin erilaista kuin kevytpolttoöljy, jota sillä halutaan korvata. Pääerot ovat pyrolyysinesteen korkea vesi-, happi- ja kiintoainepitoisuus sekä huono varastosäilyvyys. Tämän vuoksi oli tutkittava sen ominaisuuksia, tarkistettava käytettäviä analyysimenetelmiä ja kehitettävä uusia mittausmenetelmiä. Uusilla menetelmillä pyrolyysinesteen polttoainelaatu voidaan nyt määrittää luotettavasti. Työtä voidaan suoraan hyödyntää pyrolyysinesteen standardoinnin vaatimissa tehtävissä.

SIS, Swedish Standards Institute, vetää parhaillaan vuoden kestävää työryhmää, jonka 2004 kesällä valmistuvassa loppuraportissa ehdotetaan tapaa, miten biopolttonesteiden standardoimisessa edetään. Ehdotuksessa priorisoidaan eri biopolttonesteiden standardointitarve ja arvioidaan, missä ajassa standardointi pitäisi tehdä. Aloituskokous on 22.9.03 Brysselissä.

Anja Oasmaan väitös "Fuel oil quality properties of wood-based pyrolysis liquids" tarkastettiin 19.9.2003 Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella.

Lisätietoja:
Anja Oasmaa
VTT Prosessit
Puh. 020 722 5594
anja.oasmaa@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2003

VTT