VTT Uutta | Uutiset 2003

30.9. Uusi aluekehittämisen malli johtaa maakunnat menestyspoluille


Maakuntien eriarvoistuminen voidaan Suomi 2020 -tutkimuksen mukaan estää niiden omiin innovaatioihin perustuvilla menestystuotteilla. Samalla varmistetaanSuomi 2020 -tutkimus hyvinvointipalvelujen rahoitus tulevaisuudessa.

Suomi 2020 -tutkimuksessa luotiin jokaiselle maakunnalle menestyspolku, joka johtaa kansainvälisessä kilpailussa kestävään elinkeino- ja työllisyysrakenteeseen. Menestyspolku kertoo maakunnan omien yritysten ja organisaatioiden kyvystä rahoittaa yritystuloilla tarpeelliset innovaatiot, kouluttaa osaava ja kilpailukyinen työvoima sekä ylläpitää tarpeellinen määrää menestystuotehakuisia työpaikkoja.

Suomi 2020 -tutkimuksessa sovellettiin ensimmäistä kertaa VTT:ssä kehitettyä ennakoivan ohjannan mallia aluekehitykseen. Mallin mukaan maakuntien ei tulisi jäädä odottamaan tulevia rakennemuutoksia, vaan lähteä itse aktiivisesti rakentamaan omia menestyspolkuja. Mallin avulla alueet kykenevät itse luomaan kansainvälisillä markkinoilla kilpailukykyisiä tuotteita ja työpaikkoja.

Suomi 2020 -tutkimus tehtiin Kuntaliiton, maakuntien liittojen, sisäasiain- ja ympäristöministeriöiden sekä VTT:n yhteistyönä. Tutkimusraportin on kirjoittanut VTT:n erikoistutkija Timo Sneck.

Hyvinvointi syntyy menestystuotehakuisesta liiketoiminnasta

Hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus ja palvelut riippuvat tulevaisuudessa alueiden elinkeinoelämän omasta suorituskyvystä – kyvystä luoda innovaatioita ja menestystuotehakuista liiketoimintaa. Mikään suomalainen alue ei voi perustaa hyvinvointiaan ja tulevaisuudenodotuksiaan tulonsiirtojen varaan, kun sekä EU- että kotimainen aluetuki hiipuvat.

Hyvinvointipalveluiden rahoituksen turvaaminen edellyttää sitä, että Suomeen syntyy seuraavan kymmenen vuoden aikana noin 250 000 uutta, huippuosaamista vaativaa työpaikkaa. Tämä voi toteutua, jos sekä valtakunnallinen että maakuntien työvoima- ja elinkeinostrategiat tukevat tavoitetta.

Suomi 2020 -tutkimuksessa maakuntien menetyspolut yhdistettiin Työvoima 2020 raportissa (2003) esitetyn valtakunnallisen työvoimastrategian tavoiteuraan. Maakunnat ennakoivat menestyspolkujaan varten tulevia menetystuotteita tuottavien ”megahankkeiden” takana olevat teknologiat, tuoteryhmät ja tuotteet, markkinoille tulemisen ajankohdan, kehittäjän, taustaverkoston sekä osaavan työvoiman tarpeen ja saatavuuden. Valtakunnallisen työvoimastrategian tavoiteuran mukaisten työpaikkojen kehittäminen tulisikin tutkimuksen mukaan kytkeä näihin maakuntien omia menestystuotteita tuottaviin ”megahankkeisiin”.

Menestykseen johtaa monta polkua

Maakuntien valmiudet työstää tulevia menestyspolkujaan poikkeavat toisistaan merkittävästi. Menestykseen johtaa toisaalta useampia polkuja. Suomi 2020- tutkimuksessa maakunnat jaettiin viiteen ryhmään sen mukaan, minkä arvioidaan olevan keskeisin haaste kunkin maakunnan elinkeinostrategiassa.

Pirkanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa ovat jo 1990-luvun alusta lähtien kehittäneet kykyä strategisesti valittujen innovaatioiden läpivientiin. Ne kykenevät luomaan suunnitelmallisesti tuhansia uusia työpaikkoja muutamien vuosien aikana. Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa olisi kykyä rahoittaa innovaatiot ja muut kehittämistoimet tulevaisuuden yritystuloilla. Niissä voisikin paneutua menestystuotteita tuottavien ”megahankkeiden” kehittämiseen.

Etelä-Karjala ja Lappi voisivat panostaa työvoiman osaamisen kehittämiseen vaativampiin työtehtäviin soveltuvaksi porras kerrallaan. Joissain maakunnissa voitaisiin käynnistää Vaasan tavoin strateginen ohjelma, jonka tavoitteena on luoda erilaisille yritysverkostoille kansainvälistymisvalmiuksia. Toiset maakunnat voisivat uusia elinkeinoelämää Porin mallin mukaan usean ohuen kärjen kehittämisstrategian varassa.

Itä-Suomen maakunnat kehittävät toimintamalleja "Itä-Suomen suuret tulevaisuuden kysymykset" -hankkeessaan. Pohjois-Savo on lähtenyt ensimmäisenä maakuntana muotoilemaan elinkeinostrategiaansa uuden mallin avulla.

Lisätietoja:

VTT    
Erikoistutkija Timo Sneck
Puh. 020 722 6264, 040 546 0178
timo.sneck@vtt.fi

Suomen Kuntaliitto
Erityisasiantuntija Timo Sinisalo
Puh. (09) 771 2534, (050) 648 39,
timo.sinisalo@kuntaliitto.fi

Pohjois-Savon liitto
Maakuntajohtaja Antti Mykkänen
Puh. (017) 5501 444, 0400 570 087
antti.mykkanen@pohjois-savo.fi


Uutta | Uutiset 2003

VTT