VTT Uutta | Uutiset 2003

20.10. VTT avasi maailman ensimmäisen konediagnostiikan keskuksen


Yritysten laitehäiriöistä johtuvat miljoonamenetykset pienenevät

VTT on avannut maailman ensimmäisen kansainvälisen konediagnostiikan keskuksen. Espoossa sijaitsevan keskuksen avulla yritykset saavat käyttöönsä viimeisimmän osaamisen konediagnostiikan alueelta ja voivat kehittää kunnossapitomenetelmiään siten, että laitehäiriöseisokeista johtuvat vuotuiset miljoonamenetykset pienenevät. Näin VTT:n avulla erityisesti suomalaisyritysten kilpailukyky paranee.

VTT:n konediagnostiikan keskuksesta on modernit tietotekniset yhteydet diagnostiikan huippuasiantuntijoihin ja alan johtaviin kansainvälisiin tutkimuskeskuksiin Englantiin, Espanjaan, Ranskaan, Ruotsiin, Kanadaan ja Australiaan. Nämä muut tutkimuskeskukset perustavat kansainvälisen verkoston seuraavat diagnostiikkakeskukset.


Rautaruukin kehitysjohtaja Veikko Heikkinen sanoo, että VTT:n diagnostiikkakeskuksen avulla suomalaisyritykset voivat pysyä koneistojen kunnossapidossa kansainvälisellä huipputasolla.

Kuva: Riitta Kalliosalo


Suurelle teollisuusyritykselle, esimerkiksi paperi- ja sellutehtaalle, laitehäiriöstä johtuva yhden vuorokauden seisokki prosessissa voi aiheuttaa jopa 200 000 euron menetyksen, ja hiilivoimalaitoksen häiriövuorokauden menetys voi olla 100 000 euron suuruusluokkaa. Häiriöt heikentävät yritysten kannattavuutta ja työturvallisuutta. Niihin liittyy usein myös ennakoimattomia ympäristövaikutuksia, tuotoksen huononemisesta johtuvaa materiaalihukkaa sekä hajapäästöjä. Myös toimitustäsmällisyys ja laatu kärsivät häiriöalttiista valmistusprosessista.

Diagnostiikkakeskuksen avulla yritys voi varautua nykyistä paremmin tulossa oleviin häiriöihin, sillä keskus kokoaa kätevästi valtavia tietomääriä eri puolilta maailmaa, analysoi ne ja havainnollistaa tulokset kunnossapitoa koskevan päätöksenteon tueksi. Suomalaiset teollisuusyritykset voivat antaa koneistaan ja laitteistaan keräämänsä datan luottamuksellisesti VTT:n diagnostiikkakeskukselle, joka lähettää yritykselle paluutietona uusimmilla menetelmillä tehdyt ennusteet koneisiin tulevista häiriöistä.

VTT on hankkinut diagnostiikan osaamisen ja laitteiston aiempien kansainvälisten tutkimushankkeiden yhteydessä. Diagnostiikkakeskuksen perustamista rahoittavat VTT:n ohella useat teollisuusyritykset, Tekes ja EU.

Rautaruukin kehitysjohtajan Veikko Heikkisen mukaan terästeollisuus on kunnonvalvonnan edelläkävijä. Anturitekniikan kehittymisen myötä saadaan nykyisin runsaasti mittaustietoja laitteista ja prosessien suorituskyvystä. Tietojen hyödyntäminen edellyttää tehokkaita diagnostiikka- ja analysointimenetelmiä, joiden kehittämisessä diagnostiikkakeskuksella odotetaan olevan keskeinen rooli.

”Teollisuuden ongelmat ovat kuitenkin moninaiset eikä Suomessa voida kaikessa olla edelläkävijöitä. Siksi on tehtävä valintoja ja keskityttävä teollisuuden kannalta keskeisimpiin osa-alueisiin. Keskuksen tulisi olla ”sovellusvetoinen”, toisin sanoen, keskuksen pitää keskittyä suomalaisteollisuuden tarpeiden mukaiseen käytännön toimintaan”, hän sanoo.

Lisätietoja:

VTT Tuotteet ja tuotanto
Kenneth Holmberg, tutkimusprofessori
Puh: 5370, 040 544 2285
kenneth.holmberg@vtt.fi

VTT Tuotteet ja tuotanto
Jyrki Tervo, erikoistutkija
Puh: 5360, 050 375 2678
jyrki.tervo@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2003

VTT