VTT Uutta | Uutiset 2003

21.10. Trio ­kansallinen toimenpideohjelma teknologiateollisuudelle


Teknologiateollisuus vastaa kasvavien talousalueiden rynnistykseen ja haastaa yritykset kasvuun

Teknologiateollisuus ry käynnistää laajan toimijajoukon kanssa toimenpideohjelman, jonka tavoitteena on parantaa teknologiateollisuuden yritysten iskukykyä vastata kasvavien talousalueiden rynnistykseen ja globaaliin rakennemuutokseen. Toimenpideohjelmalla haastetaan yritykset ja yritysverkostot investoimaan teknologiaan, strategiseen uusiutumiseen ja kansainvälistymiseen. Ohjelman odotetaan synnyttävän maahamme mm. 20 kansainvälisesti toimivaa järjestelmätoimittajayritystä. Sen tuloksena arvioidaan lisäksi liiketoiminnan lähtevän uuteen kasvuun useissa sadoissa yrityksissä. Kasvun moottoreina ovat uudet tuotteet, palvelut, erikoistuminen ja osaamisen merkittävä kehittyminen.

Tulevaisuuden kasvun rakentaminen edellyttää yrittäjiltä ja omistajilta poikkeuksellista rohkeutta ja riskinottokykyä. Toimenpideohjelma tarjoaa kumppanuutta näiden kasvustrategioiden toteuttamiseksi.

Suomen sijainti kaukana monelta kasvavalta markkina-alueelta ja korkea kustannustaso aiheuttavat täällä toimiville yrityksille kovan haasteen kilpailuaseman säilyttämiseksi.

Teknologiateollisuus ry:n käynnistämä Trio ­toimenpideohjelman (2004 ­ 2009) avulla haetaan teknologiateollisuuden yrityksille uutta kasvua, kannattavuutta ja voimakkaampaa kansainvälistymistä. Tavoitteena on synnyttää uusia kansainväliseen menestykseen tähtääviä yrityksiä ja luoda kotimaassa toimiville yrityksille paremmat menestymismahdollisuudet erikoistumisen, uusien tuotteiden ja palveluiden avulla. Toimenpideohjelman hankkeissa yritykset haastetaan kasvun strategiaan, jossa investoinnit kohdistetaan teknologian ja liiketoimintaosaamisen kehittämiseen sekä kansainvälistymiseen.

Toimenpiteet kohdistuvat erityisesti teknologiateollisuuden järjestelmä- ja komponenttitoimittajiin, ja ne parantavat järjestelmätoimittajien edellytyksiä kasvaa ja kehittyä merkittäviksi kansainvälisiksi toimijoiksi. Osana tätä muutosta järjestelmätoimittajat kehittävät omia toimittajaverkostojaan, joissa myös komponenttitoimittajien on erikoistuttava ja kehityttävä kansanvälisen tason pelaajiksi.

Ohjelman odotetaan synnyttävän maahamme 20 uutta kansainvälisesti toimivaa järjestelmätoimittajayritystä. Sadasta järjestelmätoimittajayrityksestä kehittyy päähankkijoidensa strateginen partneri ja 200 yrityksessä käynnistyy kehitys järjestelmätoimittajaksi. Lisäksi 500 pkt-yritystä erikoistuu investoimalla uuteen teknologiaan ja saa vahvan aseman kansainvälistyvissä yritysverkostoissa. Ohjelman tuloksena syntyy uusia tuote- ja palvelukonsepteja, jotka mahdollistavat kasvustrategian toteutumisen.

Toimenpideohjelman yhteistyökumppanit tarjoavat monipuolisen toimenpide- ja rahoitus-valikoiman yritysten käyttöön. Yhteistyökumppaneita ovat Teknologia-teollisuus ry, Metallityöväen Liitto ry, Tekes, VTT, kauppa- ja teollisuusministeriö, työministeriö, Työsuojelurahasto, Sitra, Finnvera Oy, Finpro, Fintra, Suomen Teollisuussijoitus Oy, TE-keskukset ja PKT-säätiö.

Toimenpideohjelman laajuus on 100 M€ . Toimenpideohjelman johtamisesta ja toteutuksesta vastaa Teknologiateollisuus ry.

Teknologiateollisuuden (elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus sekä metallien jalostus) merkitys Suomessa on poikkeuksellisen suuri. Teknologiateollisuus on Suomen suurin teollisuudenala, yli 80 % maamme koko teollisuuden tutkimus- ja kehitysinvestoinneista, lähes 50 % liikevaihdosta ja 60 % viennistä. Tuotteista yli 70 % menee globaaleille markkinoille. Teknologiateollisuus työllisti vuonna 2002 noin 215 000 henkeä, joka on lähes puolet teollisuudessa toimivasta henkilöstöstä. Lisäksi teknologiateollisuuden ulkomaisissa yksiköissä työskentelee lähes 100 000 osaajaa.

Lisätietoja:

VTT Tuotteet ja tuotanto
Asiakasryhmäpäällikkö Harri Jokinen
Puh. 020 722 5353, 050 563 5034
harri.jokinen@vtt.fi

Teknologiateollisuus ry
Projektipäällikkö Juhani Kangasniemi
Puh. (09) 192 3286, 040 553 1443
juhani.kangasniemi@teknologiateollisuus.fi

Teknologiateollisuus ry
Johtaja Pekka Pokela
Puh. (09) 192 3282, 040 544 1582
pekka.pokela@teknologiateollisuus.fi


Uutta | Uutiset 2003

VTT