VTT Uutta | Uutiset 2003

4.11. VTT kehittää aktiivista turvallisuutta tulevaisuuden autoon


Tulevaisuuden auto välttyy onnettomuuksilta

VTT kehittää tulevaisuuden autoon aktiivista turvallisuutta, kuten kuljettajan vireystilan valvontaa, sekä uutta ajonhallintajärjestelmää yhdessä mm. Volvon, Fiatin, DaimlerChryslerin, Pirellin sekä Siemensin kanssa. Sovelluksia voidaan odottaa 5-10 vuoden kuluttua.

Tulevaisuuden autossa kuljettajalla on apunaan kehittyneeseen anturi- ja tiedonkäsittelyteknologiaan perustuva aktiivinen tukijärjestelmä, jonka avulla auto tarkkailee itseään, kuljettajaa ja ympäristöään. Auto havainnoi mm. edessä ajavat ja sivusuunnasta tulevat, kevyen liikenteen kulkijat sekä kuljettajan väsymyksen. Tarvittaessa auto tekee itsenäisiäkin ratkaisuja, jos kuljettaja ei ehdi reagoida tarpeeksi nopeasti liikenteen muuttuviin olosuhteisiin.

Kuva: Henrik Huovila

VTT kehittää tällä hetkellä mm. Volvon, Fiatin, DaimlerChryslerin, Pirellin sekä Siemensin kanssa antureita ja anturijärjestelmiä kuljettajan ja auton ympäristön tarkkailuun. Tavoitteena on aktiivinen turvallisuus, jolloin autot eivät törmää toisiinsa, eivät aja muiden tienkäyttäjien päälle eivätkä ulos tieltä. Kehitystyön haasteena on saada antureista ja anturijärjestelmistä toiminnaltaan luotettavia ja kustannuksiltaan riittävän edullisia.

Fiat kehittää yhdessä mm. Volvon ja DaimlerChryslerin kanssa ratkaisua siihen, miten autoon tulevaa tietoa otetaan vastaan ajotilanteesta riippuen. Esimerkiksi kännykkäpuhelu ei tulisi läpi risteystilanteissa tai turvallisuuden kannalta muussa erityistä tarkkaavaisuutta vaativassa paikassa.

VTT kehittää myös mm. Nokian renkaiden, Teknillisen korkeakoulun, DaimlerChryslerin ja Pirellin kanssa älyrengasta, joka parantaa auton hallittavuutta vaikeissa keliolosuhteissa. Tutkimuskohteina ovat anturitekniikka, langaton tiedonsiirto, energian langaton siirto autosta renkaaseen ja sähkön tuottaminen renkaan värähtelyistä. Viimeksi mainitun tarkoituksena on, että esimerkiksi renkaan sisään tuleva elektroniikka ja anturit saisivat käyttöenergiansa renkaan värähtelyistä tuotetusta sähköstä.

Suomalaista osaamista voidaan vahvistaa myös yhä älykkäämmiksi muuttuvissa koneissa, koska antureiden ja anturijärjestelmien sekä kehittyneen viestinnän osuus langattomine tiedonsiirtotekniikoineen niissä kasvaa. VTT kehittää mm. kotimaisen koneteollisuuden kanssa ratkaisuja, joissa koneet havainnoivat omaa tilaansa, ympäristöä ja käyttäjää. Koneet kykenevät näin tuottamaan tietoa sekä käyttäjilleen että puuttumaan omaan toimintaansa vaaratilanteissa ja antamaan vinkkejä jopa omaan ylläpitoonsa ja huoltoonsa liittyvissä kysymyksissä. Tulevaisuudessa ei välttämättä myydäkään pelkkää konetta, vaan sen palveluja, tuotantoa ja turvallisuutta.

Huipputekniikan sovellukset mahdollistavat myös suomalaisen teollisuuden osallistumisen tulevaisuuden liikkuvien koneiden ja autojen kehittämiseen. VTT:llä on kehitystyöhön soveltuvaa osaamista, ja VTT:n Tampereen toimintayksikön uudet tilat parantavat edellytyksiä toimia vaativassa kansainvälisessä ja kotimaisessa t&k-työssä.

VTT:n Tampereen toimitalon laajennus vihitään käyttöön 4. marraskuuta. Samana päivänä pidetään kansainvälinen seminaari, johon osallistuivat mm. DaimlerChryslerin johtaja Horst Wunderlich ja Fiatin johtaja Roberto Montanari.

Lisätietoja:

Tapani Mäkinen, erikoistutkija
VTT Tuotteet ja tuotanto
Puh. 020 722 3611, 040 511 6187
tapani.makinen@vtt.fi

 

Uutta | Uutiset 2003

VTT