VTT Uutta | Uutiset 2003

14.11. VTT kehitti nykyistä kestävämmän luotisuojamateriaalin


Materiaalilla laajat markkinat puolustusteollisuudessa

VTT:llä on keksitty ja patentoitu uusi, mullistava luoti-, murto- ja sirpalesuojamateriaali. VTT on myynyt patentin oikeudet suomalaiselle Exote Oy:lle, joka näkee materiaalin tuotteistuksessa miljoonamarkkinat. Yritys suunnittelee parhaillaan rakentavansa uuden tuotantolaitoksen Hämeeseen. Suojamateriaalia alettaneen käyttää kokonaan uudentyyppisten siviili- ja sotilasajoneuvojen perusrakenteisiin.

luotisuojamateriaali.jpg (18839 bytes)Uusi, keraamin ja metallin yhdistelmämateriaali on kovaa kuin keraami ja kovametalli, huomattavasti sitkeämpää kuin keraamit ja se on helposti valmistettavissa haluttuun muotoon. Materiaali kestää poikkeuksellisesti sekä pitkiä iskusarjoja että yksittäisiä voimakkaita ja teräviä iskuja. Lisäksi materiaalin lämmönkesto on hyvä. Nykyisin suojissa käytettävä alumiinioksidi- ja muut keraamit ovat hauraita, jonka takia ne eivät kestä yhä yleisempiä suojiin kohdistuvia iskusarjoja.

Kuvassa Exote-suojalevy, jota on ammuttu panssariluodilla.

Kuva: Pekka Lintula

VTT:llä idea keksintöön syntyi sivujuonteena työssä, jossa kehitettiin teollisuuden koneille uusia kulumista ja korroosiota kestäviä materiaaleja sekä uusia pinnoitusmenetelmiä. Uutta materiaalia kokeiltiin hankkeessa, jota tukivat Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta, Puolustusvoimien tutkimuskeskus, Poliisin tekniikkakeskus, useat yritykset sekä Tekes. Materiaalin käytön luotisuojana patentoi VTT.

Keksinnön patenttioikeudet VTT myi Exote Oy:lle, jonka toiminnat on eriytetty hankolaisesta Jyrsin-Kierreväline Oy:stä. Exote päätti tuotteistaa materiaalin pientuotantosarjoista, kansainvälisistä testeistä ja koemarkkinoinnista saamansa myönteisen vastaanoton perusteella. VTT varmisti aihepiirin jatkotutkimuksen tekemällä Exoten kanssa pitkäaikaisen puitesopimuksen tuotekehitysyhteistyöstä. Patenttikauppa vahvistaa VTT:n käsityksiä, että innovatiivisen tutkimustoiminnan avulla luodaan uutta liiketoimintaa ja että sen varaan rakennetaan uusia asiakaskumppanuuksia.

Exote Oy:n toimitusjohtajan Jukka Kemppaisen mukaan yritys pyrkii kansainvälisesti johtavaksi vaativimpien luotisuojamateriaalien tuottajaksi. Materiaalia ja sen valmistusmenetelmää kehitetään teolliseen sarjatuotantoon, ja materiaalia kokeillaan myös muihin teollisuuden sovellutuksiin.

- VTT:n kehittämä materiaali on kypsä markkinoille, ja testiprojektimme ajoneuvo- ja puolustusvälinevalmistajien kanssa Australiassa, Euroopassa ja USA:ssa ovat rohkaisevia. Lähivuosina miehistönkuljetus-, lento- ja panssarivaunukaluston sekä edustus- ja arvokuljetusajoneuvojen suojaustasoille asetetaan materiaalimme ominaisuuksia vastaavat uudenlaiset vaatimukset, Kemppainen sanoo.

Lisätietoja:

VTT Prosessit           
Pekka Lintula, ryhmäpäällikkö    
Puh. 020 722 3762, 050 300 6237
pekka.lintula@vtt.fi
       
VTT Prosessit                 
Jaakko Raukola, tutkimuspäällikkö    
Puh. 020 722 3568, 040 527 2684   
jaakko.raukola@vtt.fi           

Exote Oy
Jukka Kemppainen, toimitusjohtaja
Puh. 0400 461 198
jukka.kemppainen@exote-armour.com

 

Uutta | Uutiset 2003

VTT