VTT Uutta | Uutiset 2003

20.11. Puu-muovi-yhdistelmillä voi korvata kyllästetyn puun


Puunkäsittelyn sivutuotteista ja muovista säänkestäviä uusiotuotteita

Eri puulajien purusta ja lastuista sekä erilaisista muoveista voidaan tehdä sekoitteita uudenlaisten puu-muovi-yhdistelmätuotteiden valmistamiseksi. Puu-muovi-yhdistelmän eli puu-muovi-komposiitin kosteudenkestoon, kovuuteen ja mm. sitkeyteen voidaan vaikuttaa purun, kutteri- ja pintalastujen sekä muovien erilaisilla yhdistelmillä. Tällaisista raaka-aineista tehtävät tuotteet saadaan helposti halutun muotoisiksi ja myös puun luonnollisia värisävyjä korostaviksi design-tuotteiksi.

Maailmanmarkkinoilla on kysyntää puu-muovi-komposiittituotteille, koska useat maat ovat päättäneet rajoittaa nykyisten myrkyllisten puunkyllästeiden käyttöä. Jo ensi vuonna Euroopassa, Japanissa ja mm. USA:ssa tulevat voimaan uudet puunkyllästeiden käyttörajoitukset. Puukuitu korvaa myös vielä nykyisin käytettävää, vaikeasti kierrätettävää lasikuitulujitetta. Puu-muovi-komposiitti on hyvin kierrätettävää, ja se voidaan aivan lopuksi myös polttaa kokonaan ja käyttää lämmöntuotantoon.

Puu-muovi-yhdistelmätuotteisiin käytetään puun purua tai lastua ja muovia. Punaiseen kappaleeseen on käytetty puuta 90-, vaalean ruskeaan 70- ja tumman ruskeaan 80-painoprosenttia.

Kuva: Kalle Heiska

Korkearesoluutiokuva >>

Puu-muovi-komposiitista valmistettuja sahatavaratuotteita käytetään jo yleisesti USA:ssa ulkoterassien ja -katteiden rakentamiseen, ja siitä saadaan esimerkiksi kestäviä koteloita kulutustuotteisiin ja mm. design-tuotteita. Puukuidun osuus lopputuotteesta voi vaihdella 20:stä jopa 90 prosenttiin käytettävästä tuotantomenetelmästä riippuen.

Hyvälaatuista jätepuuta, puunjalostusalan sivutuotteita ja hyvää kierrätysmuoviakin voidaan käyttää puu-muovi-komposiitin raaka-aineiksi. Siksi yhdistettävät raaka-aineet ovat edullisia. Ainutlaatuista on uusi tuotantoteknologia, joka voi käyttää hyödyksi jopa tuoretta sahanpurua. Lupaavia olivat myös kokeilut, joissa valmistettiin puu-muovi-komposiittia VTT:n kehittämän lämpökäsitellyn puun puruista ja lastuista sekä muoveista.

Puu-muovi-komposiitin tutkimus- ja tuotekehitystyön rahoittivat useat yritykset, VTT ja Tekes. Työn tekivät VTT, yritykset, Åbo Akademi ja Lahden AMK Muotoiluinstituutti. Jatkoyhteistyön tavoitteena on lujittaa kestävää kehitystä ja yhteistä pohjoismaista osaamista puuteollisuuden kilpailuvaltiksi maailmanmarkkinoille.

Suomalaisen Conenor Oy:n toimitusjohtajan Markku Vilkin mukaan VTT:n johtama yhteistyö vahvistaa puu-muovi-yhdistelmän uskottavuutta puunjalostusteollisuudessa. Tehdyn tutkimuksen tulokset tukevat hyvin alan liiketoiminnan nopeaa aloittamista Suomessa. Vilkin mukaan kysyntää lisää se, että korkean teknologian puutuotteita voidaan alkaa valmistaa kustannustehokkaasti muoviteollisuuden menetelmillä ja pienillä aloitusinvestoinneilla.

Lisätietoja:

VTT Prosessit
Jaakko Raukola, tutkimuspäällikkö
Puh. 020 722 3568, 040 527 2684
jaakko.raukola@vtt.fi

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Jyrki Mali, erikoistutkija
Puh. 020 722 5553, 040 553 9014
jyrki.mali@vtt.fi

Conenor Oy
Markku Vilkki, toimitusjohtaja
Puh. 040 753 4605
markku.vilkki@conenor.com

 

Uutta | Uutiset 2003

VTT