VTT Uutta | Uutiset 2003

8.12. Senioriasumiseen etsitään ratkaisuja tieteellisellä yhteistyöllä


Tulevaisuuden seniorit asuvat kotona palvelujen turvin yhä pidempään

Ikääntyvän väestön asumiseen etsitään nyt kokonaisvaltaista näkemystä monitieteellisen tutkimuksen keinoin. Yhteistyössä ovat mukana VTT, Oulun yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu, Työtehoseura ja Tampereen yliopisto. Hankkeessa etsitään vastausta siihen, miten olemassa olevia asuntoja, niiden ympäristöjä sekä uusia erilaisia asumisen muotoja kehitetään niin, että ne tukevat nykyisten ja tulevien senioreiden aktiivista ja mielekästä elämää. Tämä antaa suunnittelijoille työvälineet senioreille sopivien uudisrakennusten ja korjausmallien luomiseen.

Tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää vanhenevalle väestölle soveltuvia asumis- ja palvelumalleja sekä nykyiseen rakennuskantaan että uudisrakennuksiin. Tavoitteena on yhdistää tekninen osaaminen ja sosiaalinen näkökulma niin, että toimivien teknisten ratkaisujen ohella kiinnitetään erityistä huomiota ikääntyvän väestön henkisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin.

Hankkeessa otetaan huomioon senioreiden näkökannan lisäksi heidän omaisensa, yrityselämä ja yhteiskunta. Huomiota kiinnitetään myös siihen, mitkä ovat yhteiskunnan ja yksilön mahdollisuudet rahoittaa uusien asumismallien ja -palveluiden toteuttamista. Tarkoituksena ei ole rakentaa ideaalikuvaa rakentamisesta rajoittamattomin resurssein vaan realistinen kuva niistä mahdollisuuksista, joita asuinympäristö tulevaisuuden seniorille tarjoaa.

VTT:n tavoitteena on tutkia sitä, miten erilaisia palveluita voidaan liittää osaksi senioriasumista. Tähän liittyvät sekä erilaisten tuotteiden yhdistäminen osaksi asumista että erilaisten palveluiden tuominen asuntoihin. Jotta palveluntuottajat voivat tuottaa palveluitaan tehokkaasti on myös asuinympäristön kehittämisessä kiinnitettävä huomiota senioreiden lisäksi palveluntuottajien tarpeisiin. Tärkeää on myös pohtia sitä, miten senioriasumisen alalla pystytään synnyttämään ja ylläpitämään liiketaloudellisesti kannattavaa yritystoimintaa tukemaan ja täydentämään julkista palveluntarjontaa.

Tutkimushankkeen koordinoinnista vastaa Oulun yliopisto, ja hankekoordinaattorina toimii tekniikan tohtori Heikki Piirainen. Vuoden 2005 lopussa päättyvää hanketta rahoittavat Tekes, joukko yrityksiä sekä muutamia kaupunkeja ja kuntia.

Lisätietoja:

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Heidi Siekkinen, tutkija
Puh. 020 722 3437, 040 500 6169
heidi.siekkinen@vtt.fi

 

Uutta | Uutiset 2003

VTT