VTT Uutta | Uutiset 2003

10.12. VTT kehittää käyttäjäkeskeistä joka paikan tietotekniikkaa


Lähtökohtana ihmisen toiminnan arvostaminen ja ymmärtäminen

Uusi tekniikka on levinnyt nopeasti, mutta sen käyttöönoton onnistuminen on monisyisempää. VTT kehittää joka paikkaan sulautuvaa tekniikkaa, jonka lähtökohtana on ihmisen mielekäs toiminta. Tietoyhteiskunnan teknisten välineiden kehittämisessä halutaan ottaa käyttäjän näkökulma entistä paremmin huomioon. Mitä aiemmin ja mitä perusteellisemmin inhimillinen tekijä on mukana suunnittelussa, sitä toimivampia ja kilpailukykyisempiä tuotteita ja palveluja syntyy. VTT:ltä on juuri valmistunut roadmap-tutkimus ihmisen ja tekniikan vuorovaikutustutkimuksen tulevaisuuden trendeistä.

Tietotekniikkaa sovelletaan kiihtyvällä vauhdilla ihmisten työ-, asuin- ja vapaa-ajan ympäristöihin sekä erilaisiin välineisiin ja esineisiin. Ihmisten vuorovaikutus ympäristönsä kanssa on yhä enemmän tietotekniikan välittämää, ja olemme yhä riippuvaisempia tietotekniikasta jokapäiväisessä elämässämme. Vuorovaikutuksen uusien muotojen täytyy siksi olla sekä toimivia että hyväksyttäviä ihmisten kannalta.

Ryhmäpäällikkö Johan Plomp, ryhmäpäällikkö Eija Kaasinen, erikoistutkija Leena Norros ja erikoistutkija Pirkko Rämä ovat valmistelleet VTT:N Human-Technology Interaction roadmap-tutkimuksen. Siinä esitellään ihmisen ja tekniikan vuorovaikutustutkimuksen tulevaisuuden trendejä.

Kuva: Kai Lindqvist

Korkearesoluutiokuva >>

VTT tutkii ihmisen ja tekniikan vuorovaikutusta teknisestä ja käyttäytymistieteellisestä näkökulmasta. Käyttäjäkeskeisesti suunniteltu tekniikka sulautuu huomaamattomasti ympäristöönsä, sen käyttö tuntuu luonnolliselta ja tiedon esitystapa on ymmärrettävä. Tämän ansiosta ihmisten on helpompi hallita teknisiä välineitä, ja ne myös tukevat paremmin käyttäjien toimintaa ja yhteistyötä lisäämättä vaivannäköä tai kuormitusta.

VTT:llä on tutkimuskäyttöä varten instrumentoitu auto, eräänlainen aidossa ympäristössä liikkuva laboratorio, jossa tutkitaan kuljettajan toimintaa esimerkiksi ajoneuvopäätettä tai navigointilaitetta käytettäessä.

Kuva: Kai Lindqvist

Korkearesoluutiokuva >>

Joka paikan tietotekniikka käsittää sekä tietotekniikan sulautumisen kaikkialle ympäristöön että käyttäjän liikkuvuuden. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjä voi siirtyä vapaasti ympäristöstä toiseen ja samalla hänen käytössään olevat palvelut ja sovellukset vaihtuvat joustavasti. Ihminen saa yksilöllisten tarpeidensa ja toiveidensa mukaista ja käyttötilanteeseen sopivaa palvelua.

Käyttäjän toiminnan huomioon ottavan tekniikan merkitys korostuu erityistä luotettavuutta vaativissa toimintaympäristöissä. Vaikka tietotekniikka toimii monelta osin itsenäisesti, ihmisen pitää tuntea hallitsevansa ja myös todella hallita tekniikkaa. Tämä näkyy erityisesti mm. sairaaloiden potilasturvallisuudessa sekä maa-, meri- ja ilmaliikenteessä. Ihmisten arkielämän toimintojen riippuvaisuus tietotekniikasta lisää turvallisuuteen ja käyttövarmuuteen kohdistuvia vaatimuksia.

Hankkeen tulokset on julkaistu englanninkielisenä raporttina VTT Research Notes sarjassa: Human Technology Interaction - Research and Design. VTT Roadmap. http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2003/T2220.pdf

Lisätietoja:

VTT Tuotteet ja tuotanto
Leena Norros, erikoistutkija
Puh. 020 722 6551, 040 561 6774
leena.norros@vtt.fi
   

VTT Tietotekniikka
Eija Kaasinen, ryhmäpäällikkö
Puh. 020 722 3323, 040 557 1005
eija.kaasinen@vtt.fi

 

Uutta | Uutiset 2003

VTT