VTT Uutta | Uutiset 2003

11.12. Suurtuotannolta vaaditaan yhä parempia riskianalyyseja


VTT:llä on kehitetty uudet työkalut ja menetelmät monimutkaisesta tuotantojärjestelmästä tehdyn riskianalyysin korkealaatuiselle toteuttamiselle. Hyvä riskianalyysi on strategisesti tärkeä työkalu yrityksen johdolle ja julkisen sektorin päättäjälle. Sen avulla he saavat tukea päätöksentekoon, jolla voidaan pienentää taloudellisia riskejä ja edistävät turvallisuutta.

VTT on määritellyt aiempaa tarkemmat riskianalyysin laatukäsitteet ja kehittänyt riskianalyysin tulkintatapoja. Tähän liittyen se on kehittänyt järjestelmällisen menettelytavan nykyisten riskianalyysimallien epävarmuuksien arvioimiseksi.

Riskianalyysin laadun arviointimenetelmien ja uusien työkalujen kehitystyötä on perusteltu yhä laajemmilla ja monimutkaisemmilla sosioteknisillä tuotantojärjestelmillä - esimerkkeinä voima- ja prosessilaitokset, liikennejärjestelmät sekä logistiikka- ja muut usean toimijan verkostot. VTT:n laadunarvioinnin kehitystyötä on ohjannut erityisesti merenkulun säädösuudistusten edellyttämä järjestelmällinen turvallisuusarviointi.

Kuva: Erkki Markkonen

Korkearesoluutiokuva>>

Uusilla työkaluilla voidaan hyödyntää aiempaa paremmin asiantuntijoiden osaamista riskianalyysin laadunarvioinnissa. Laadunarvioinnin työkalujen kehitystyö sisältyy VTT:n tutkijan Tony Rosqvistin väitöskirjaan. Väitöskirja tarkastetaan torstaina 11.12.2003 TKK:lla Espoossa.

Väitöskirjan aiheeseen liittyen Rosqvist haluaa nostaa esiin myös riskiviestinnän. Hänen mukaansa toistaiseksi kehitetyt riskianalyysin laadunarvioinnin käsitteet tukevat lähinnä päätöksentekijöiden tekemää riskianalyysin laadunarviointia. Sen sijaan kuluttajien käyttöön tarvitaan erilaiset riskiviestinnän keinot. Niiden kehittämisessä ovat melko pitkällä ainakin hollantilaiset riskiviestinnän tutkijat.

Lisätietoja:

VTT Tuotteet ja tuotanto
Tony Rosqvist, tutkija
Puh. 020 722 6773, 040 526 0038
tony.rosqvist@vtt.fi

Uutta | Uutiset 2003

VTT