VTT Uutta | Uutiset 2003

11.12. Ekotehokkaiden pientalojen kysyntä kasvaa


Ekotehokas pientalo tulee ajan mittaan tavallista jopa neljänneksen edullisemmaksi

Ekotehokas talo on VTT:n mukaan elinkaarikustannuksiltaan jopa 25 % edullisempi ja elinkaaritaloudeltaan 30 - 50 % parempi kuin tavallinen pientalo. Ekotehokkaiden pientalojen ja ns. energiatalojen kysynnän odotetaan kasvavan, kun vuonna 2006 voimaan astuva rakennusten energiatehokkuusdirektiivi tuo tullessaan velvoitteita pientalojen myyjille ja vuokraajille.

Ekotehokas rakentaminen tukee kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista mahdollisimman pienin ympäristövaikutuksin. Rakentamisessa se tarkoittaa panostamista energian ja veden säästämiseen, jätteiden syntymisen minimoimiseen ja niiden lajitteluun sekä rakennusmateriaalien tarkoituksenmukaista ja kestävää käyttöä. Ekotehokkuus on toimintatapa, joka ulottuu rakennuksen suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon.

Pientalomarkkinoilla on jo selvää kysyntää ekotehokkaalle energiaa säästävälle pientalorakentamiselle. Markkinoilta puuttuu kuitenkin todellinen ekotehokkuuden takaava tuotekonsepti, joka mahdollistaa ekotehokkaan talon toteuttamisen paikallisista lähtökohdista, osaamisesta ja toimijoista lähtien.

VTT kehitti tulevaisuuden pientaloa kuvaamalla aluksi pientalon ominaisuudet. Hankkeessa esitettiin ne tekniset ratkaisut, joilla halutut ominaisuudet saavutetaan mahdollisimman vähän ympäristöä rakennuksen elinkaaren aikana kuormittavalla tavalla.

VTT:n tutkimuksessa kehitettiin ekotehokkaan pientalon talotekniikka- ja rakenneratkaisuille ominaisuuksia vastaavia vaihtoehtoja. Ratkaisujen vaikutusta investointi- ja elinkaarikustannuksiin sekä elinkaaritalouteen selvitettiin mallitalon perusteella. Ekotehokkuuden todettiin kasvattavan investointikustannuksia on enintään 5 %, mikä riippuu koko hankintaprosessin tehokkuudesta ja toteutuksesta. Kokonaisuuden hallinta sekä rakenne- ja talotekniikkaratkaisujen oikea mitoittaminen vaikuttavat investointikustannuksiin. Elinkaarikustannuksiltaan ekotehokas talo on tavalliseen pientaloon verrattuna jopa 25 % edullisempi ja elinkaaritaloudeltaan 30 - 50 % parempi.

Jotta ekotehokas rakentaminen yleistyisi, on tärkeää esittää ekotehokkuus ymmärrettävässä muodossa. VTT on kehittänyt pientalojen rakennuttamisen apuvälineeksi tarkoitetun EcoProP-työkalun, jolla kuvataan ekotehokkuuteen liittyvät toiveet ymmärrettävässä ja yksiselitteisessä muodossa. Samalla systemaattinen lähestymistapa auttaa toimittajia tarjoamaan tarpeita vastaavia ratkaisuja, jolloin toimittajat voivat esittää tarjouksessaan, miten ratkaisut vastaavat pientalorakennuttajan esittämiä tarpeita.

Pientalomarkkinoilla energiankulutukseen liittyvien rakennusosien valintakriteerinä energian kulutuksella on jo suuri painoarvo, mutta toistaiseksi muun ympäristöystävällisyyden tavoittelu on vaatimatonta. Ekotehokas pientalo on kuitenkin kuluttajan kannalta edullinen ja viihtyisä asumisen vaihtoehto. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi tuo tullessaan velvoitteita pientalojen myyjille ja vuokraajille. Vuodesta 2006 lähtien talolla tulee olla sen kuluttamasta energiasta kertova energiatodistus. Nyt olisi mahdollisuus kehittää tuotteita ja etenkin niiden markkinointia oikeaan suuntaan. Kysyntää löytyy, kunhan muistetaan, että rakentajaperheet eivät ole valmiita tinkimään omista talon ulkonäköön tai sisustukseen liittyvistä ratkaisuistaan.

Ekotehokas pientalo -seminaari järjestetään 11. joulukuuta Pohjois-Savon ammattikorkeakoulussa, Opistotie 2, Kuopio.

Lisätietoja:

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Jyri Nieminen, erikoistutkija
Puh. 020 722 4922
jyri.nieminen@vtt.fi

 

Uutta | Uutiset 2003

VTT