VTT Uutta | Uutiset 2003

12.12. VTT:ltä uusi ohjelmointikieli nopeuttamaan robottiohjauksen kehitystyötä


Samat tehtäväkuvaukset sopivat sellaisinaan usealle eri robotille

VTT on julkaissut uuden ohjelmointikielen, jonka avulla välittyvät käskyt ihmistä palveleville, liikkuville roboteille. Uutta on, että kielen avulla annettavat tehtäväkuvaukset sopivat sellaisinaan usealle eri robotille. Siten nykyisin tehdasalueilla, sairaaloissa ja mm. museoissa jo käytettävä robottitekniikka alkaa yleistyä myös kodeissa.

Itsenäisesti liikkuville, palveleville roboteille annetut selkokieliset tehtävät on toistaiseksi ohjelmoitu suoraan esimerkiksi C++-ohjelmointikielellä. Jos robotti on haluttu korvata toisella robotilla, niin koko ohjausohjelmisto on pitänyt tehdä ja testata monipuolisesti uudelleen. Sen sijaan, kun robottien tehtävät kuvataan VTT:n uuden ohjelmointikielen avulla, ei ole tarpeen tuntea robottikohtaisten osajärjestelmien teknisiä yksityiskohtia.

VTT:n tutkija Ilkka Kauppi on kehittänyt väitöskirjatyössään uuden ohjelmointikielen, ns. välikielen. Se helpottaa olennaisesti puhetta ymmärtävien kenttä- ja palvelurobottien kehitystyötä. Välikieli muistuttaa puhuttua, luonnollista kieltä. Kuvassa Kauppi ja TKK:n ulkokäyttöön tarkoitettu Workpartner-palvelurobotti.

Kuva: Mikko Heikkilä

Korkearesoluutiokuva>>

Tehdasalueilla ja muualla ihmistä palvelevat robotit koostuvat aisti-, energia-, liikunta- ja mm. navigointijärjestelmistä sekä manipulaattoriin kuuluvista työkäsistä. Robotteihin saadaan nykyisin jatkuvasti parempia antureita sekä lisää laskentatehoa. Uusi ohjelmointikieli sisältää luonnollisen, puhutun kielen kaltaisia komentoja, jotka osaavat hyödyntää ja yhdistää eri anturien ominaisuuksia. Se nopeuttaa robottien eri osien ohjausjärjestelmien kehitystyötä, sillä sen avulla palveluja voidaan helposti pyytää ja antaa robotin muille osajärjestelmille.

Kehitystyön nopeuttamiseksi robotilta odotettavat palvelut kannattaa muuntaa uuden ohjelmointikielen mukaisiksi tehtäväkuvauksiksi robottiin sisältyvän älykkään suunnitteluohjelmiston, ns. plannerin avulla. Toki robottisuunnittelija voi luoda tehtäväkuvaukset myös suoraan uudella ohjelmointikielellä.

Tämä VTT:llä kehitetty uusi ohjelmointikieli - ns. välikieli - on testattu TKK:n ulkokäyttöön tarkoitetulla Workpartner-robotilla ja VTT:n MORO-robottialustalla. Tulokset ovat olleet hyviä. Välikielen kehitystyö sisältyy VTT:n tutkijan Ilkka Kaupin väitöskirjaan. Väitöskirja tarkastetaan perjantaina 12.12.2003 TKK:lla Espoossa.

Lisätietoja:

VTT Tuotteet ja tuotanto
Ilkka Kauppi, tutkija
Puh. 020 722 4766, 040 501 5823
ilkka.kauppi@vtt.fi 

Uutta | Uutiset 2003

VTT