VTT Uutta | Uutiset 2003

18.12. VTT:n menetelmillä mobiilit laitteet tunnistavat anturien mittaamaa tilannetietoa


Soittajan paikka ja tilanne välittyvät vastaanottajan matkapuhelimeen

VTT on kehittänyt menetelmiä, joilla mobiilit laitteet, kuten matkapuhelimet, voivat esittää ja tunnistaa tilannetietoa. Tämä on mahdollista laitteeseen asennettujen anturien avulla, jotka mittaavat mm. liikettä ja tilaa. VTT:n erikoistutkija Jani Mäntyjärven väitöstyön tuloksena syntyi mm. sovellus, jossa matkapuhelimen käyttäjä voi jakaa omia tilannetietojaan kertomatta itse soittajalle olevansa esimerkiksi konsertissa.

Mobiilien eli käyttäjän mukana kulkevien tietoliikennelaitteiden, kuten matkapuhelimien, tarjoamat palvelut ja sovellukset lisääntyvät nopeasti. Nämä laitteet kulkevat käyttäjänsä mukana monissa eri tilanteissa ja ympäristöissä. Mobiilien laitteiden tarjoamia palveluja ja sovelluksia käytetään usein arkipäivän tilanteissa. Käyttäjälle voidaan tarjota oikeaan tilanteeseen oikeaa tietoa oikeassa muodossa, jos
laitteiden käyttötilanne ja toimintaympäristö tiedetään.

Jani Mäntyjärvi tutki väitöstyössään menetelmiä, joiden avulla mobiilit laitteet voivat tunnistaa käyttäjänsä kontekstin eli käyttötilanteet ja toimintaympäristöt. Tunnistus onnistuu, jos mobiiliin tietoliikennelaitteeseen on sijoitettu antureita mittaamaan niin liikettä ja ympäristön tilaa kuin käyttäjän kosketusta laitteeseen. Mäntyjärven keskeisimpinä tutkimuskohteina olivat mobiilien tietoliikennelaitteiden ja niiden käyttäjien kontekstien tunnistaminen ja kontekstitiedon muodostaminen anturitiedon perusteella. Mäntyjärvi kehitti tutkimuksessaan myös kontekstitietoa hyödyntäviä mobiileja sovelluksia.

Väitöstyön tuloksina syntyi menetelmiä anturien mittamaan kontekstitiedon tunnistamiseen ja esittämiseen sekä sovellus, jossa puhelimen käyttäjän kontekstitieto välitetään soittajalle. Tämä sovellus voi tehdä tarpeettomaksi osan nykyisin puhelun alussa esitetyistä kysymyksistä - kuten missä olet, mitä teet, voitko puhua. Lisäksi tuloksena syntyi menetelmä, jolla mobiilien sovellusten toiminnot voidaan mukauttaa ympäristön äänenvoimakkuuden, valaistuksen ja käyttäjän liikkeen perusteella.

Työn tuloksia voidaan soveltaa myös muiden laitteiden kuin matkapuhelimien kontekstitiedon tunnistamiseen. Tällaisia käyttäjän mukana kulkevia laitteita ovat esimerkiksi puettavat tietokoneet ja älyvaatteet.

Mäntyjärven väitöskirja Sensor-based context recognition for mobile applications tarkastetaan 18. joulukuuta 2003 kello 12.00 Oulun yliopistossa (luentosali L10).

Lisätietoja

VTT Elektroniikka
Erikoistutkija Jani Mäntyjärvi
Puh. 020 722 2256
jani.mantyjarvi@vtt.fi

Uutta | Uutiset 2003

VTT