VTT Uutta | Uutiset 2004

21.1. VTT kehitti ohjelmiston lisäämään yritysten markkinoinnin tehokkuutta


Miten tavoittaa asiakkaat nopeammin, osuvammin ja halvemmalla?

VTT on kehittänyt helppokäyttöisen ja edullisen asiakastiedonhallinnan ohjelmiston. Se on vaivaton käyttää eikä vaadi matemaattisten menetelmien erityisosaamista. Huokean hintansa ansiosta työkalu sopii myös pienten ja keskisuurten yritysten käyttöön.

VTT:n uuden ohjelmiston nimi on Louhi. Sen avulla yritykset voivat analysoida ja hyödyntää asiakastietokantojensa suuria tietomassoja. Jalostamalla tätä tietomassaa yritykset voivat kohdentaa markkinointinsa entistä tarkemmin. Näin yritykset säästävät markkinointikuluissa ja asiakkaat saavat juuri heitä kiinnostavia tarjouksia.

Ohjelmiston avulla yritys löytää sekä kuluttaja- että yritysasiakkaille sopivimmat tuotteet. Tätä voidaan hyödyntää sekä myynti- että markkinointikampanjoissa. Louhi-ohjelma analysoi asiakkaiden käyttäytymistä ja antaa suosituksia asiakkaille parhaiten sopivista tuotteista tai tuotteille sopivimmista asiakkaista. Ohjelmisto automatisoi asiakaskohtaisen myynnin työvaiheita ja säästää näin markkinoinnin aikaa olennaisimpiin, toimialatietämystä vaativiin tehtäviin.

Edullisuutensa ansiosta Louhi-ohjelmisto tuo analyyttisen asiakkuudenhallinnan myös pienten ja keskisuurten yritysten ulottuville, sillä aiemmat ohjelmistot ovat olleet kalliita ja niiden käyttö on vaatinut erityisasiantuntemusta. Ohjelmisto toimii web-selaimen kautta ja hyödyntää ilmaisia tai edullisia markkinoilla olevia tiedonlouhintaohjelmistoja. Helppokäyttöisyyteen on panostettu suunnittelemalla käyttöliittymä ja työnkulku huolella yhdessä asiakkaiden kanssa. Samalla kaikki laskentaan liittyvä matematiikka on piilotettu käyttäjältä.

Monikanavaisuus tuo uusia haasteita yrityksille

Monikanavaisuus tuo aivan uusia haasteita yrityksille. Mainostulvan kasvaessa on entistä tärkeämpää kohdistaa yrityksen viestit asiakkailleen mahdollisimman hyvin, jotta asiakas kokee ne hyötynä eikä roskapostina.

VTT on käynnistämässä hanketta, jossa tutkitaan uusia kohdennetun markkinoinnin keinoja. Siinä käytetään hyväksi kaikkia mahdollisia kanavia, esimerkiksi digi-tv:tä, mobiilipäätelaitteita, webiä, paperia jne. VTT kehittää hankkeessa monikanavaympäristön analyyttistä asiakkuudenhallintaa eli tietomassojen analysointia ja hyödyntämistä asiakkuuksien kehittämisessä. Projektissa yhdistyy VTT:n vahva osaaminen monikanavajulkaisemisesta sekä mobiileista ratkaisuista (mm. WAP, GPRS, WLAN, UMTS) yhdeksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on uusien innovaatioiden luominen asiakkuuden hallinnan ja kohdennetun markkinoinnin soveltamisessa nykyajan verkottuneessa ja mobiilissa ympäristössä.

Kohdennetun markkinoinnin tarve kasvaa jatkuvasti, kun uusien kanavien - kuten tekstiviestit, sähköpostit ja digi-tv - käyttö lisääntyy. Uuden tutkimushankkeen tavoitteena onkin mm. kehittää uusia palveluja ja ratkaisuja kohdistettuun markkinointiin sekä selvittää, miten eri kanavista ja ulkoisista lähteistä saatavaa tietoa voidaan yhdistellä. Samoin tutkitaan, mitä asiakastietoa kannattaa kerätä, miten tietosuoja-asiat otetaan huomioon ja mitä mahdollisuuksia uusi teknologia tarjoaa (esim. paikannus ja kehittyneet päätelaitteet). Tutkimuksessa oleellisena osana on palvelujen tuottama hyöty kuluttajalle.

Lisätietoja:

VTT Tietotekniikka
Markus Tallgren, ryhmäpäällikkö
Puh. 020 722 6009, 040 592 8585
markus.tallgren@vtt.fi

Kuvamateriaalia:

acrm.ppt

louhi_toiminta.ppt

tallgren1.jpg (kuva: J.M.G Studio)

tallgren2.jpg (kuva: J.M.G Studio)

tallgren4.jpg (kuva: J.M.G Studio)


Uutta | Uutiset 2004

VTT