VTT Uutta | Uutiset 2004

28.1. VTT kehitti pikatestin huumeiden käytön toteamiseksi


Aikaa ja rahaa säästyy

VTT on kehittänyt edullisen pikatestin lääke-, huumaus- ja dopingaineiden väärinkäytön toteamiseksi. Pienten molekyylien nopeaan ja tarkkaan määrittämiseen soveltuva testi antaa tuloksen muutamassa minuutissa esimerkiksi syljestä. Testi on kansainvälisestikin ainutlaatuinen. Toisin kuin tähän asti, testillä pystytään erottamaan tarkasti hyvin samankaltaiset aineet toisistaan.

Testinäyte voi olla esimerkiksi verta, sylkeä tai virtsaa. Määrityksen voi tehdä myös elintarvikkeista, teollisuuden prosessilinjalta, ympäristönäytteistä ja kohteista, joissa esimerkiksi hormonien kaltaisista yhdisteistä voi olla haittaa. Testillä on mahdollista tunnistaa yhdestä näytteestä useita erilaisia yhdisteitä, esimerkiksi mitata kaikkien yleisimpien huumausaineiden käyttö yhdellä mittauksella. Testi soveltuu hyvin esimerkiksi liikenneratsioihin.

VTT:n kehittämässä testissä oleellisena osana ovat vasta-aineet, jotka tuotetaan uudella menetelmällä bakteereissa. Näin ollen eläinkokeita ei enää tarvita vasta-aineiden tuottoon. Menetelmä mahdollistaa vasta-aineiden tuottamisen elimistölle vaarallisia ja myrkyllisiä yhdisteitä vastaan nopeasti ja edullisesti.

Huumetestiä on kokeiltu toistaiseksi morfiinin määrittämiseen syljestä. Mitattavalta henkilöltä otetaan sylkinäyte koeputkeen, jossa ovat valmiina vaadittavat vasta-aineet ja muut tarvittavat kemikaalit. Näyteputki sekoitetaan ja analysoidaan välittömästi kannettavalla laitteella. Jos testin antama tulos on positiivinen, kyseinen henkilö lähetetään veritestiin tuloksen varmistamiseksi.

VTT on aloittanut yhteistyön mittausmenetelmän ja -laitteiston kehittäjien kanssa.

Hanketta on rahoittanut VTT:n lisäksi mm. Tekes.

Lisätietoja:

VTT Biotekniikka
Matti Höyhtyä, erikoistutkija
Puh. 020 722 7114
matti.hoyhtya@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2004

VTT