VTT Uutta | Uutiset 2004

2.2. Puskuproomun kytkentälaitteen valintaan VTT:ltä uusi menetelmä


VTT:llä on kehitetty uusi menetelmä, jolla voidaan selvittää puskuproomuyhdistelmän hinaajan ja lastiproomun väliseen kytkentäpisteeseen kohdistuvia voimia. Menetelmän avulla lastiproomun ja sitä puskevan hinaajan yhdistävä kytkentälaite voidaan mitoittaa ja määrittää nykyistä tarkemmin. Menetelmä nopeuttaa kytkentälaitteen valintaa. Kytkentälaite saadaan myös nykyisiä laitteita kevyemmäksi, mikä pienentää kuljetuskustannuksia.

Uuden suunnittelumenetelmän avulla yritys voi tarjota nykyistä helpommin ja paremmin perustein varustamolle oikean tyyppisen kytkentälaitteen. Eri merialueet asettavat erilaiset vaatimukset hinaajan ja sillä työnnettävän lastiproomun yhdistelmälle. Kytkentälaitteen avulla hinaaja saadaan tehokkaaseen käyttöön, koska se voidaan nopeasti vaihtaa puskemaan seuraavaa lastiproomua. Puskevan hinaajan ja lastiproomun yhdistävä kytkentälaite toimii ”saranatyyppisesti”.

- Nykyaikaisella puskevan hinaajan ja lastiproomun yhdistelmällä voidaan kuljettaa lasti turvallisemmin ja tehokkaammin kuin perinteisellä vaijerivetoisella hinaajalla, Acomarin Engineering Ltd Oy:n varatoimitusjohtaja Mika Laiho sanoo.
Kuva: Acomarin Engineering Limited Oy


Puskuproomukuljetuksissa esimerkiksi 1000 tonnin hinaaja liitetään 15 tonnia painavan kytkentälaitteen avulla työntämään lasteineen 15000 tonnia painavaa lastiproomua. Lastiproomua työntävästä hinaajasta tulee kuljetuksen ajaksi lähes kiinteä osa proomua, eikä tällaisessa kuljetuksessa käytetä ollenkaan esimerkiksi vetovaijereita. Puskevan hinaajan käyttö on taloudellisesti kannattavaa, koska lasti voidaan kuljettaa suhteellisen suuressakin aallokossa.

Uuden suunnittelumenetelmän ovat kehittäneet VTT ja merimaskulainen Acomarin Engineering Ltd Oy. VTT:n laivamallikokeilla varmennettiin menetelmän hyvä toimivuus. Kehitystyö on ollut kansainvälisesti merkittävää.

VTT ja Acomarin tekivät yli sata mallimittausta noin viisimetrisillä hinaaja-lastiproomuyhdistelmillä. Kokeet tehtiin erikokoisilla hinaajilla ja proomuilla. Kokeissa tutkittiin yhdistelmien käyttäytymistä erilaisissa aallokoissa ja niissä mitattiin erityisesti puskevan hinaajan ja proomun väliseen kytkentäpisteeseen kohdistuvia voimia.

VTT teki merikelpoisuuskokeita noin viisimetrisillä hinaaja-puskuproomu-laivamalleilla.
Kuva: Timo Lehti

- Yrityksellämme on osavastuu tarjoamamme kytkentälaitteen ja myös tavarankuljetuksen turvallisuudesta kovassakin, jopa viiden metrin aallokossa. VTT:n kanssa tekemämme kytkentälaitteen tutkimus ja uusi suunnittelumenetelmä tuovat meille uutta uskottavuutta, luotettavuutta ja kilpailukykyä toimiessamme maailman merikuljetusmarkkinoilla, pääosin vientiä harjoittavan Acomarinin varatoimitusjohtaja Mika Laiho sanoo.

Lisätietoja:
VTT Tuotteet ja tuotanto            
Jukka Pajala, tutkimusinsinööri       
puh. 020 722 7287, 050 362 7123       
jukka.pajala@vtt.fi        

Acomarin Engineering Ltd Oy
Mika Laiho, varatoimitusjohtaja
puh. 040 550 4992
mika.laiho@acomarin.fi

 


Uutta | Uutiset 2004

VTT