VTT Uutta | Uutiset 2004

11.2. VTT kehittää tilannetajua tietoverkkoihin


Palvelut ja verkot mukautuvat käyttäjänsä tilanteeseen ja ympäristöön

VTT koordinoi EU-hanketta, jossa kehitetään tietoverkkoalustaa kontekstitietoisille eli käyttötilanteen ja -ympäristön huomioon ottaville mobiilipalveluille. Tavoitteena on järjestelmä, joka pystyy tuottamaan ja käyttämään hyväkseen kontekstitietoja ja mukauttamaan toimintansa automaattisesti niiden mukaan. Koska kaikkia tulevia sovelluksia ja niiden tarvitsemia kontekstitietoja ei voida tietää ennalta, kehitettävään tietoverkkoalustaan voidaan asentaa ”lennosta” uusia sovelluksia, mukaan lukien uudenlaisten kontekstitietojen luominen.

Ylläkuvattu tavoite voidaan saavuttaa ainoastaan ohjelmoitavilla verkoilla. Tavalliseen tietoverkkoon verrattuna ohjelmoitavat verkot mahdollistavat personoitujen verkkopalvelujen itsensä liikkumisen verkossa käyttäjien tarpeiden mukaan. Paitsi käyttäjille suunnatuissa palveluissa, kontekstitietoa voidaan käyttää verkon automaattisessa valvonnassa ja ohjauksessa.

Projektityön pohjaksi kehitettiin joukko esimerkkisovelluksia, kuten käyttäjien ja verkkopalvelujen tarkoituksenmukainen kohtaaminen. Tämä esimerkki on ajateltu ympäristöön, jossa käyttäjällä on mahdollisuus useamman verkkoteknologian ja palveluntarjoajan hyödyntämiseen (esimerkissä tekniikkoina GPRS ja WLAN). Palvelujen valinnan automatisointiin käytetään tapaus- ja ympäristökohtaista tietoa (tarjolla olevat tukipalvelut, kapasiteetti, laatu, tietoturvataso, hinta).

Toinen esimerkkipalvelu on verkon liikennelajien seuranta ja niihin reagoiminen. Hätäliikenteen lisääntyessä jollakin alueella liikenteen varmistamiseen ja kapasiteetin lisäämiseen varaudutaan automaattisesti. Onnettomuusalueen verkko saisi käyttöönsä lisäresursseja sekä priorisoisi liikennettä uudestaan eli verkko välittäisi ensisijaisesti esimerkiksi pelastushenkilökunnan välisen puhe- ja dataliikenteen.

Lisäksi yliopiston kampukselle suunnitellaan omaa palvelukokonaisuutta. Mobiililaitteensa välityksellä oppilas voi tarkastaa luentojen paikat, ajat ja saada tarvittavan luentomateriaalin. Luentojen tai kokousten varauspalvelu ottaa automaattisesti huomioon osallistujien aikataulut ja vapaat tilat sekä ilmoittaa niistä osallistujille. Henkilö voidaan myös etsiä kampukselta hänen aikataulunsa perusteella. Mobiililaite voi myös opastaa oppilaan vaikkapa luennolle tai sovittuun kokouspaikkaan kampuksen alueella. Henkilö voi saada myös määrittelemistään kiinnostuksenkohteistaan mainoksia lähellä olevilta yrityksiltä mobiililaitteeseensa.

Tähän mennessä tutkimusprojektissa on toteutettu ohjelmoitava verkkoympäristö, kontekstitiedon mallinnusta sekä erilaisia yksinkertaisia palveluja konseptin todentamiseen. Hankkeeseen osallistuu VTT:n lisäksi tutkimuslaitos- ja yrityspartnereita Espanjasta, Kreikasta, Isosta-Britanniasta ja Israelista. Projekti kestää helmikuuhun 2005.

Lisätietoja:

VTT Tietotekniikka
Arto Juhola, Context-projektin koordinaattori, ryhmäpäällikkö
Puh. 020 722 5604

Kimmo Ahola, erikoistutkija
Puh. 020 722 5624

http://context.upc.es/


Uutta | Uutiset 2004

VTT