VTT Uutta | Uutiset 2004

23.3. VTT ja yritykset kehittivät uuden toimintamallin materiaaliosaajien verkostolle


Yhä tiiviimmällä yhteistyöllä päähankkija ja verkosto kilpailukykyisemmiksi

VTT ja useat yritykset ovat luoneet toimintamallin, jonka avulla päähankkija saa materiaaliosaajien verkostolta - yhden luukun periaatteella - helposti ja nopeasti tietoja uusimmista materiaaleista ja ehdotuksia uuden tuotteen valmistamiseksi. Nopea toiminta ja tiedot uusista ratkaisuista ja materiaaleista tuovat kilpailuetua sekä päähankkijalle että koko verkostolle.

Toimintamalli kehitettiin Pohjanmaalla toimivalle Partnet-verkostolle, jonka yritykset ovat erikoistuneet alumiini-, muovi- ja terästeknologiaan sekä ohutlevyteknologiaan ja sähkökomponentteihin. Verkosto on jo toiminut uuden toimintamallin mukaan muutaman päähankkijan kanssa, ja kokemukset ovat myönteisiä.

Aiemmin päähankkija teki itse tuotteen alkusuunnittelua ja useita tarjouspyyntöjä verkoston eri yrityksille. Tarjottujen toteutustapavaihtoehtojen etujen ja haittojen vertailu oli kuitenkin työlästä. Sen sijaan uudessa toimintamallissa päähankkija ja verkostoituneet materiaaliosaajat käsittelevät aluksi yhdessä vaihtoehtoisia tapoja saada aikaan uusi, kilpailukykyinen lopputuote. Sen jälkeen päähankkija laatii verkostolle tarkan tarjouspyynnön.

Partnet-verkoston yritykset toimittavat tuotteita erityisesti elektroniikka-, kone- ja sähköteollisuudelle. Verkostossa ovat Reikälevy Oy, Junkkari Muovi Oy, Mäkelä Alu Oy, La Alucenter -verkosto, Outokumpu Wasacopper Oy ja Asva Oy.

- Materiaaliteknologia etenee huimaa vauhtia, ja eri materiaalien yhdistäminen on yhä useammin paras ratkaisu uusiin tarpeisiin. Partnet-verkostossa me teemme päähankkijalle useita tuotteen toteutusehdotuksia. Jos päähankkija menestyy, verkostollammekin on mahdollisuus menestyä, jokaisella yrityksellä vuorollaan. Samalla verkostomme laite- ja muut resurssit kuormittuvat tehokkaasti, Reikälevy Oy:n toimitusjohtaja Marko Mäki-Haapoja sanoo.

Lisätietoja:

VTT Tuotteet ja tuotanto            
Petri Kalliokoski, erikoistutkija       
Puh. 020 722 4767, 040 526 7122       
petri.kalliokoski@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2004

VTT