VTT Uutta | Uutiset 2004

19.4. VTT testasi reaktoripaineastian materiaalia erittäin kovassa paineessa


Tuloksia voidaan hyödyntää tarkennettaessa eurooppalaisia kestävyysvaatimuksia

VTT:n tekemissä kokeissa on havaittu ydinvoimalaitoksen reaktoripaineastian kestävän peräti yli 1000 barin eli yli 1000-kertaisen ilmakehän paineen. Normaali painevesireaktorin käyttöpaine on noin 130 baria. Maailmalla harvinaiset ja järjestelyiltään moitteettomasti onnistuneet kokeet ovat saaneet osakseen suurta kansainvälistä huomiota. Kokeiden tuloksia voidaan käyttää hyväksi, kun kehitetään ja parannetaan eurooppalaisia ydinvoimaloiden osille asetettavia kestävyysvaatimuksia.

EU-projektissa etsittiin kokeellista perustaa uusille mitoitusmenetelmille, joilla voidaan arvioida voimalaitosten monimuotoisten osien kestävyyttä. Hankkeeseen osallistui 12 eurooppalaista tutkimuslaitosta, jotka koestivat erilaisia osia. Ainoastaan VTT teki painekokeita äärimmäisen kovalla, 1000-kertaisella ilmakehän paineella. Paine saatiin aikaan vesi-öljyseoksen avulla.

Hankkeen koordinaattori, saksalainen tutkimuslaitos Forschungszentrum Karslruhe (FzK), teki kuormituskokeita samanlaisille koekappaleille kuin VTT. Saksalaistutkijat ampuivat koekappaleen sisään vastinkappaleen suurella nopeudella. Muut laitokset tutkivat samasta materiaalista tehtyjen lovellisten koesauvojen kuormituskestävyyttä. Erilaisista kokeista saadut tulokset ovat varsin yhteensopivia.

Koekappaleiden valmistukseen käytettiin käytöstä poistetun saksalaisen Biblis C -ydinreaktoripaineastian materiaalia. VTT teki kuormituskokeet siitä valmistetuille reaktoripaineastian päätyosien pienoismalleille. Suuren energiasisällön ja koejärjestelyjen tiiviysvaatimusten vuoksi erityisen vaativia olivat VTT:n tekemät kokeet suhteellisen suurille eli halkaisijaltaan puolimetrisille, reiällisille koekappaleille.

VTT ja EU rahoittivat VTT:llä tehdyt kokeet.

Lisätietoja:

VTT Tuotteet ja tuotanto
Heli Talja, ryhmäpäällikkö
Puh. 020 722 4524, 050 309 2110
heli.talja@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2004

VTT