VTT Uutta | Uutiset 2004

5.5. Suomalaista osaamista avaruusjärjestelmiin


VTT:ltä satelliittien testausjärjestelmä ESA:lle

VTT suunnittelee ja rakentaa Euroopan avaruusjärjestö ESA:lle satelliittien testausjärjestelmän. Sillä simuloidaan tieteissatelliittien tiedonvälitystä ja ohjausta sekä varmistetaan satelliittien ja maa-aseman välinen tiedonsiirto.

VTT on saanut toimeksiannon ranskalaiselta Alcatel Space:lta suunnitella ja rakentaa satelliittien testausjärjestelmän, joka toimitetaan ESA:lle vuoden 2005 lopussa. VTT on toimittanut vastaavia testausjärjestelmiä ESA:lle Soho- ja Cluster-satelliiteille 1990-luvun puolivälissä.

Testausjärjestelmällä simuloidaan Herschel- ja Planck-tieteissatelliittien tiedonvälitys- ja ohjaustoimintoja sekä varmistetaan satelliittien ja maa-aseman välisen tiedonsiirron oikeellisuus. Järjestelmä näkyy maa-asemaoperaattorille kuten todellinen satelliitti.

Laitteisto koostuu VTT:llä kehitettävästä ohjausosasta sekä Alcatel Spacen toimittamista 7-9 GHz:n taajuusalueella toimivista RF (Radio Frequency)-osista, jotka ovat vastaavat kuin varsinaisissa satelliiteissa. Järjestelmä sisältää laitteiston monitorointia ja ohjausta varten graafisen käyttöliittymän, joka mahdollistaa laitteiston sekä paikallisen että etäohjauksen. Testauslaitteistoa kutsutaan nimellä RF Suitcase, koska sitä on tarkoitus käyttää ESA:n eri maa-asemilla. Noin 175 cm korkeaa laitteistoa on helppo siirtää sen alla olevien pyörien ansiosta.

Varsinaiset satelliitit laukaistaan radalleen Ariane 5 -raketilla Ranskan Guayannesta vuonna 2007.

Lisätietoja:

VTT Tietotekniikka
Kristiina Hytönen, ryhmäpäällikkö
Puh. 020 722 5665, 040 500 3461
kristiina.hytonen@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2004

VTT