VTT Uutta | Uutiset 2004

18.5. VTT ennakoi: Tulevaisuuden kotia hallitaan Internetin ja langattoman kotiverkon avulla


Ensimmäiset uutta teknologiaa hyödyntävät kodinlaitteet tulevat myyntiin jo muutamassa vuodessa. Viihde-elektroniikassa kehitys on nopeinta. Uutta teknologiaa hyödyntävä tulevaisuuden koti ajattelee, pitää huolta ja reagoi asukkaidensa toiveisiin sekä säätelee toimintojaan niiden mukaan. Langaton kotiverkko ja Internet tekevät asukkaille mahdolliseksi hallita kotiaan ja sen laitteita myös kodin ulkopuolelta.

Tulevaisuuden kodissa koneet, laitteet ja järjestelmät ovat yhteydessä toisiinsa langattoman verkon välityksellä. Kotiverkon välityksellä ne ovat yhteydessä Internetiin, joka mahdollistaa kodin hallinnan ajasta ja paikasta riippumatta.

Langattomia verkkoja on jo nyt kodeissa, mutta ne on tarkoitettu enimmäkseen kodin mikrotietokoneiden verkottamiseen. Samaa tekniikkaa voidaan käyttää myös kodinkoneiden hallintaan, kun ne muuttuvat ominaisuuksiltaan ja toiminnoiltaan yhä enemmän tietokonemaisiksi ja kun tarjolle tulee tarvittavia hallintaohjelmistoja.

Kotiverkon langattomuus mahdollistaa verkon helpon asennuksen ja käyttöönoton. Verkon koneita ja laitteita voi lisätä ja poistaa ilman johtojen vetoa tai konfigurointeja. Langattomuus mahdollistaa myös kannettavien tietokoneiden ja ns. älypuhelimien vaivattoman liittämisen kodin verkkoon. Näin verkon välityksellä myös perhe voi olla yhteydessä keskenään. Uutta teknologiaa hyödyntävien laitteiden, koneiden ja järjestelmien jokapäiväinen käyttö on myös helppoa, mikä kiinnostaa suuria kansalaisryhmiä.

Personoitu teknologia tarjoaa uutta

Kotiverkko ja älykkäät kodinkoneet, esimerkiksi viihde-elektroniikkalaitteet, mahdollistavat monipuolisen palveluntarjonnan verkon kautta kotiin. Palvelut voivat olla mm. hyötypalveluja, kuten vahti- ja terveyspalveluja, laitteiden huoltoa ja ylläpitoa, opetusta ja opastusta tai viihdepalveluja kuten televisio-ohjelmia, pelejä tai elokuvia.

Uutta teknologiaa hyödyntävistä laitteista ja järjestelmistä tulee datakeskuksia, jotka keräävät itsestään ja ympäristöstään tietoa. Esimerkiksi turvakamerat, hälytysjärjestelmät ja kodinkoneet havainnoivat itseään ja ilmoittavat vioistaan. Vahti- ja hälytysjärjestelmät varoittavat kotia ympäristöstä uhkaavista vaaroista. Turvakamerasta voidaan jo nyt lähettää kuvaa asukkaan matkapuhelimeen, jos kutsumaton vieras pyrkii taloon tai vapaa-ajanasuntoon.

Vartiointi- ja hälytysjärjestelmät pystyvät tekemään tarvittaessa jopa toimenpiteitä, kuten muuttamaan esimerkiksi ilmastoinnin säätöjä tai avaamaan tuuletussäleikköjä. Nämä voidaan ohjelmoida toimimaan myös asukaskohtaisesti niin, että ne pystyvät päättelemään henkilön toiveiden mukaisen ilmastoinnin.

Uusi teknologia parantaa elämänlaatua

Uudet langattomat kotiverkot ja niihin kytkettävät älykkäät laitteet ja palvelut sopivat erittäin hyvin myös julkissektorille. Terveyden- ja vanhustenhuolto ovat VTT:n arvion mukaan ensimmäisten joukossa, jotka hyödyntävät uutta teknologiaa. Yhteiskunta hyötyy siitä kustannussäästöinä, sairaat ja vanhukset jokapäiväisen elämän helpottumisena. Kotona asuville vanhuksille ja liikuntarajoitteisille on tärkeää, että he voivat ohjata kotiaan sieltä tuolistaan tai sängystään. Uusi teknologia mahdollistaa heille myös tarvittaessa nopean avun.

Liiketoiminnalle valoisat näkymät

Uuden teknologian kotiin tulo avaa suuria liiketoimintamahdollisuuksia laitevalmistajille sekä verkkoyhteyksien ja palvelujen tarjoajille. Samalla kun kotiin tarvitaan uusi laitekanta, tarvitaan myös liityntäverkkojen rakentamista ja verkkojen ylläpitopalveluja. Kotiverkkojen määrän kasvaessa lisääntyy myös erilaisten verkon kautta saatavien hyöty- ja viihdepalvelujen kysyntä.

Markkinoilla ei ole vielä juurikaan uutta teknologiaa hyödyntäviä kodinkoneita. Monet valmistajat ovat jo esitelleet prototyyppejään messuilla. VTT:n arvion mukaan kuluu ehkä kaksi vuotta, ennen kuin tällaisia kodinkoneita on myynnissä. Kaupallisia kotiverkkoon kytkeytyviä viihde-elektroniikkalaitteita saattaa tulla kuluttajien saataville nopeastikin. VTT:llä uskotaankin, että uusi teknologia hivuttautuu koteihin ja erityisesti kodinkoneisiin vähitellen. Sitä mukaan, kun nuoriso kasvaa, teknologia yleistyy. Uusi sukupolvi on huomattavasti valmiimpi ottamaan käyttöönsä uutta teknologiaa.


Lisätietoja:

VTT Tietotekniikka
Tutkimusohjelman päällikkö Heikki Pentikäinen
Puh.020 722 5959
heikki.pentikainen@vtt.fi 


Uutta | Uutiset 2004

VTT