VTT Uutta | Uutiset 2004

31.5. VTT kehittää uutta teknologiaa biotekniikan alalle


Solujen tutkimus jopa tuhat kertaa tehokkaammaksi kuin perinteisin menetelmin

VTT kehittää uuden sukupolven mittausteknologiaa biotieteisiin. Uuden kehitteillä olevan solusiruteknologian avulla solujen toiminnan tutkimus on jopa tuhat kertaa nopeampaa kuin perinteisillä menetelmillä. Näin alan teollisuus säästää sekä aikaa että rahaa. Muun muassa uusien lääkeaineaihioiden teho tai niiden myrkyllisyys voidaan testata alustavasti jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja usealla mallisolulinjalla. Lisäksi solutason mittauksilla on tulevaisuudessa yhä suurempi merkitys mm. kemikaalien myrkyllisyyden tutkimuksissa ja eläinkokeiden vaihtoehtona.

VTT kehittää kansainvälisesti kilpailukykyisiä uusia työkaluja ja menetelmiä biotieteiden alueelle. Viime syksynä alkaneessa Biotools-ohjelmassa VTT kokoaa eri alojen asiantuntijansa ja osaamisensa yhteen uusien innovaatioiden kehittämiseksi. Monitieteellisiin tiimeihin kootaan mm. biokemian, anturitekniikan ja elektroniikan osaamista, mitä yhdistämällä pyritään uusiin käytännön sovellutuksiin.

Biotools-ohjelmassa on alkanut mm. hanke, jossa tutkitaan uusien lääkeaineiden vaikutuksia syöpäsolujen toimintaan. Tässä käytetään uutta solusiruteknologiaa, jossa yhdistetään mikrofluidistiikkaa olemassa oleviin biochip-menetelmiin. Mikrofluidistiikka tarkoittaa nesteen virtaamista pienissä, noin hiuksen paksuisissa kanavissa. Sen etuna ovat mm. kalliiden ainesosien pienempi kulutus ja nopeutuneet biologiset reaktiot. Uuden solusiruteknologian avulla solujen toiminnan tutkimus on jopa 100-1000 kertaa nopeampaa kuin perinteisillä menetelmillä. Lisäksi uusilla automatisoiduilla tekniikoilla voidaan tutkia paljon suurempi määrä haluttuja aineita kerrallaan kuin mitä ennen on voitu.

Biotools-ohjelmaan kuuluvien hankkeiden hyödyntäjiä ovat pääasiassa lääketeollisuus, diagnostiikka- ja muu bioteollisuus. Lääkekehitysprosessi voi esimerkiksi nopeutua ja uusien lääkkeiden vaikutusmekanismien löytäminen helpottua. Diagnostiikkateollisuus taas hyötyy sairauksiin liittyvien mekanismien tuntemisen myötä mahdollisuudesta kehittää uusia ja tarkempia testejä sekä menetelmiä sairauksien toteamiseksi. Uutta teknologiaa voidaan soveltaa käytäntöön arviolta 3-5 vuoden kuluttua.

Uusi biologinen tieto yhdistettynä uuteen teknologiaan avaa merkittäviä uusia mahdollisuuksia, mutta tuo samalla isoja haasteita tulosten käytännön hyödyntämisen kannalta. Nykyisillä menetelmillä ei kuitenkaan pystytä eikä ehditä hyödyntämään kaikkia mahdollisuuksia. Tarvitaan uutta teknologiaa, uutta infrastruktuuria ja osaavia tutkijoita sekä uudenlaista asennoitumista nyt avautuneisiin mahdollisuuksiin. Tavoitteena on, että VTT tunnetaan tulevaisuudessa merkittävänä uusien biotieteiden laiteteknologioiden ja menetelmien kehittäjänä sekä soveltajana.

Lisätietoja:

VTT Biotekniikka
Harri Siitari, johtava tutkija
Puh. (02) 478 8606, 040 078 4517
harri.siitari@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2004

VTT