VTT Uutta | Uutiset 2004

2.6. VTT:n asiamiesverkosto laajenee Nivalaan


Tutkimus- ja tuotekehityspalvelut lähemmäksi seutukunnan yrityksiä

VTT on luonut asiamiesyhteyksiä maamme merkittäviin teollisuuskeskittymiin. Uusimpana asiamiesverkostoon liittyy Nivala. Asiamiesverkoston avulla VTT:n palvelut ovat Suomessa maantieteellisesti aiempaa tasaisemmin saatavilla ja erityisesti maakuntien pk-yritysten on entistä helpompaa ottaa yhteyttä VTT:lle ja hyödyntää sen tuotekehityspalveluja.

Asiamiehet ovat VTT:n tapa helpottaa asiakkaidensa yhteydenottoa sekä tutkimus- ja tuotekehityspalvelujen hyödyntämistä. Ennestään VTT:n asiamiehiä toimii Lappeenrannassa, Turussa ja Varkaudessa. Tämä vuonna toiminta laajenee Joensuuhun, Jyväskylään, Seinäjoelle, Tampereelle, Tornioon, Vaasaan ja Valkeakoskelle.

VTT:n asiamies toimii yhteistyössä seutukuntansa yritysten kanssa. Yhdessä VTT:n kanssa asiamies edistää yritysten tutkimus- ja tuotekehityshankkeita, joilla saadaan aikaiseksi uusia, kilpailukykyisiä innovaatioita ja tuotteita. Tärkeää on myös yritysverkostojen synnyttäminen, joilla parannetaan sekä yritysten kilpailukykyä että seutukunnan työllisyyttä.

Asiamiehiksi valitut henkilöt edistävät päätoimissaankin seutukuntansa teollisuuden toimintaedellytyksiä. VTT on perehdyttänyt heidät laajalti toimintaansa ja palveluihinsa. VTT on myös kouluttanut eri alojen tutkijoitaan yhteyshenkilöiksi asiamiehille.

Nivalan seudun VTT-asiamies Jouni Remes on päätoimisesti Nivalan Teollisuuskylä Oy:n palveluksessa projektipäällikkönä. VTT:n asiamiestehtävät niveltyvät luontevasti hänen nykyiseen työhönsä ja antavat merkittävän lisän yrityksille tarjottavaan kehittämispalveluun.

Nivalan Teollisuuskylässä on yli 50 eri teollisuusalojen ja palvelualojen yritystä ja yli 700 työpaikkaa. Teollisuuskylän haasteellisimpia tehtäviä ovat yritysten toimintaedellytysten luominen, toimintaympäristön kehittäminen sekä yrityskehitystoiminta. Keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat Oulun yliopisto, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu ja Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä.

Lisätietoja:


Nivalan Teollisuuskylä Oy
Kari Valtanen
Puh. (08) 4491 203
kari.valtanen@nivala.fi

VTT Tuotteet ja tuotanto
Markkinointipäällikkö Teijo Salmi
Puh. 020 722 4650
teijo.salmi@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2004

VTT