VTT Uutta | Uutiset 2004

8.6. VTT:ltä ainutlaatuinen puheeseen perustuva opastusjärjestelmä matkapuhelimeen


Reitin opastuksesta hyötyvät erityisesti näkövammaiset

VTT on kehittänyt ainutlaatuisen, puheella ohjattavan ja ohjaavan opastusjärjestelmän matkapuhelimeen. Järjestelmä helpottaa erityisesti näkövammaisen arkea ja joukkoliikenteen käyttöä, mutta sopii myös näkevän kuluttajan opastamiseen sekä liikkuvaan työhön.

VTT:n kehittämän opastusjärjestelmän etuna on, että se tuo puhekäyttöliittymän normaaliin matkapuhelimeen. Järjestelmä avustaa erityisesti joukkoliikenteen käytössä, mutta sisältää myös lukuisia muita toimintoja ja tietopalveluja.

Opastusjärjestelmä on jatkuvasti yhteydessä julkisiin ja reaaliaikaisiin tietokantoihin: bussi-, juna- ja raitiotiereitteihin ja -aikatauluihin, katutyötietoihin, uutis- ja sääpalveluihin sekä muihin näkövammaisille hyödyllisiin tietoihin. Järjestelmä kykenee matkan suunnittelun lisäksi opastamaan pysäkille, kertomaan kulkuneuvon tulosta ja oikealle pysäkille saapumisesta sekä opastamaan jalankulkureittiä pysäkiltä perille kohteeseen. Näkövammainen pystyy satelliittipaikannusta hyödyntäen myös taltioimaan hyväksi havaitsemansa kävelyreitit muutaman metrin tarkkuudella. Järjestelmä ei korvaa valkoista keppiä eikä opaskoiraa, vaan täydentää niiden käyttöä ja avaa näkövammaiselle uusia mahdollisuuksia.

Tämä VTT:n kehittämä opastusjärjestelmä on parhaillaan koekäytössä. Se hyödyntää jo YTV:n Reittioppaan pääkaupunkiseudun kävely- ja joukkoliikennereittejä, Helsingin kaupungin rakennusviraston katutyötietokantaa ja Tampereen kaupungin liikennelaitoksen bussiaikatauluja ja -reittejä. Käyttökelpoista tietoa järjestelmään tuovat myös mm. juna-aikataulut ja reaaliaikaiset tiedot kotimaan lähtevistä ja saapuvista lennoista.

Paikannusta hyödyntävä ja puheeseen perustuva palvelu on tulevaisuudessa hyödyllinen myös muille tahoille: yrityksille, seuroille ja yksittäiselle kuluttajalle. Näkevällekin kuluttajalle puheohjatut kyselyt liikkeellä ollessa ovat hyödyllisiä.

Teknisesti VTT:n opastusjärjestelmän puhekäyttöliittymä perustuu matkapuhelimessa tehtävään puhesynteesiin ja palvelintietokoneessa tehtävään puheen analysointiin ja tunnistukseen. Puheentunnistus on puhujasta riippumaton. Järjestelmän palvelintietokone hyödyntää Internetissä tarjolla olevia tekstiaineistoja ja tekee tietohakuja eri tietokannoista. Tulokset välitetään käyttäjän matkapuhelimeen. Puhekäyttöliittymä toimii toistaiseksi suomen kielellä.


Lisätietoja:

http://www.vtt.fi/tuo/53/projektit/noppa

VTT Tuotteet ja tuotanto
Ari Virtanen, tutkija
Puh. 020 722 3609, 040 742 7804
ari.virtanen@vtt.fi

Näkövammaisten Keskusliitto
Juha Sylberg, kehittämispäällikkö
Puh. (09) 3960 4020, 050 5965025
juha.sylberg@nkl.fiSvensk resumé


VTT utvecklade ett unikt människoröst baserat guidningssystem för mobiltelefoner

Speciellt synskadade har nytta av att få guidning i trafiken


VTT har utvecklat ett unikt guidningssystem för mobiltelefoner som styrs med användarens röst. Systemet underlättar speciellt de synskadades vardag och hjälper dem i kollektivtrafiken. Även andra konsumenter kan dra nytta av den t.ex. vid guidning eller ett mobilt arbete.

Fördelen med guidningssystemet som VTT utvecklat är att det ger en vanlig mobiltelefon en
röststyrningsanslutning. Systemet ger assistans speciellt i användningen av kollektivtrafik, men innehåller också ett antal andra funktioner och datatjänster.

Guidningssystemet står i ständig förbindelse med de offentliga databaserna i realtid: med buss-, tåg- och spårvagnsturer och -tidtabeller, med information om gatuarbete, nyhets- och vädertjänster samt med annan information som kan vara viktig för synskadade.

Ytterligare information:
VTT Industriella System
Ari Virtanen, forskare
Tel. 020 722 3609,  040 742 7804
ari.virtanen@vtt.fi

Synskadades Centralförbund
Juha Sylberg, utvecklingschef
tel. (09) 3960 4020, 050 5965025
juha.sylberg@nkl.fi


Uutta | Uutiset 2004

VTT