VTT Uutta | Uutiset 2004

10.6.VTT:n kehittämät ilmaisimet NASA:n satelliittiin mittaamaan otsonitasoa


NASA:n satelliitissa lähtee avaruuteen VTT:n kehittämät detektori- eli ilmaisinyksiköt mittaamaan ilmakehän otsonitasoa. Detektoriyksiköt ovat mukana kaukokartoitusmittauslaitteessa, joka laukaistaan polaariradalle NASA:n EOS-AURA-satelliitin mukana lauantaina 19.6.2004 Vanderbergin sotilastukikohdasta Etelä-Kaliforniasta. Laite on kehitetty erityisesti otsonimittauksia varten. Sen avulla saadaan nykyistä tarkempaa tietoa ilmakehän lämpenemisestä sekä 2-5 päivän sääennusteista.

Otsonia mittaava OMI-EOS-kaukokartoitusmittauslaite on rakennettu suomalais-hollantilaisena yhteistyönä. Suomesta laitteeseen on toimitettu VTT:n kehittämien pienikohinaisten detektoriyksiköiden lisäksi Patria Oy:n valmistama elektroniikkayksikkö. Yhteistyössä kehitetty laite on poikkeuksellisen tarkka. Instrumentin tieteellinen hyöty on suuri suhteessa sen tehonkulutukseen ja kokoon.

VTT:n kehittämät detektoriyksiköt on liitetty kaukomittauslaitteen UV- ja näkyvää valoa kuvaavaan spektrometriin. Niiden avulla mitataan auringosta sironnutta valoa ja valomäärien muutoksia. Ilmaisinyksiköt pystyvät mittaamaan hyvin pieniä valosignaalieroja, koska valo heijastuu ilmakehässä eri korkeuksissa eri aallonpituuksilla. Havaitut signaalierot kertovat ilmakehän otsonin korkeusjakaumasta. Esimerkiksi ultraviolettivalo kertoo siitä, kuinka paljon otsonia on korkealla ilmakehän yläpuolella. Mitä tarkempia ilmaisinyksiköt ovat eli mitä pienempiä eroja voidaan havaita, sitä tarkemmin otsonipitoisuus saadaan selville.

Kaukokartoituslaite lähetetään kokonaan ilmakehän yläpuolelle. Sen mittaussuunta on kohti maapallon pintaa. Laite mittaa keski-ilmakehästä auringon ultraviolettivalon ja 3-5 kilometrin etäisyydeltä maapallon pinnasta näkyvän valon. Tämän avulla saadaan nykyistä tarkempaa tietoa ilmakehän lämpenemisestä eli kasvihuoneilmiöstä. Lisäksi 2-5 päivän sääennusteet tarkentuvat nykyisestään.

Laite kiertää päivässä maapallon napojen ympäri noin 14 kertaa. Uudella optiikalla laite mittaa kattavasti maapallon otsonimäärän kerran vuorokaudessa. Nykyisin otsoni mitataan vain kerran kolmessa vuorokaudessa. Mittaustiedot otetaan vastaan Sodankylässä, Ilmatieteen laitoksen observatoriossa. Osapuolet saavat mittaustiedot reaaliajassa, muut saavat tiedot maksua vastaan.

Kehitystyön suomalaisosuuden rahoittavat Tekes, VTT ja Ilmatieteen laitos.

Lisätietoja:

Kuvia OMI-EOS -laitteesta ja detektoriyksiköistä osoitteesta:
http://www.vtt.fi/vtt/uutta/img/omi/


VTT Tietotekniikka
Ryhmäpäällikkö Heikki Saari
Puh. 020 722 4360 tai 040 589 1254
heikki.saari@vtt.fi

Erikoistutkija Christer Holmlund
Puh. 020 722 4359 tai 040 578 4703
christer.holmlund@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2004

VTT