VTT Uutta | Uutiset 2004

17.6. VTT:n asiamiesverkosto laajenee Pirkanmaalle


Tutkimus- ja tuotekehityspalvelut lähemmäksi Pirkanmaan yrityksiä

VTT on luonut asiamiesyhteyksiä maamme merkittäviin teollisuuskeskittymiin. Uusimpana asiamiesverkostoon liittyy Pirkanmaa. Asiamiesverkoston avulla VTT:n palvelut ovat Suomessa maantieteellisesti aiempaa tasaisemmin saatavilla. Erityisesti maakuntien pk-yritysten on entistä helpompaa ottaa yhteyttä VTT:lle ja hyödyntää sen tutkimus- ja tuotekehityspalveluja.


Pirkanmaalla aloittaa kaksi VTT:n alueasiamiestä. Uusia alueasiamiehiä ovat Teknologiakeskus Hermia Oy:n projektipäällikkö, diplomi-insinööri Veli-Matti Vuori sekä Valkeakosken Seudun Kehitys Oy:n (Vaske) kehityspäällikkö Eeva Sipilä.

Asiamiehet ovat VTT:n tapa helpottaa asiakkaidensa yhteydenottoa sekä tutkimus- ja tuotekehityspalvelujen hyödyntämistä. Ennestään VTT:n asiamiehiä toimii Lappeenrannassa, Nivalassa, Torniossa, Turussa ja Varkaudessa. Tänä vuonna toiminta laajenee vielä Joensuuhun, Jyväskylään, Seinäjoelle ja Vaasaan.

VTT:n asiamiehet toimivat yhteistyössä maakuntansa yritysten kanssa. Yhdessä VTT:n kanssa asiamies edistää yritysten tutkimus- ja tuotekehityshankkeita, joilla saadaan aikaiseksi uusia, kilpailukykyisiä innovaatioita ja tuotteita. Tärkeää on myös yritysverkostojen synnyttäminen, joilla parannetaan sekä yritysten kilpailukykyä että seutukunnan työllisyyttä.

Asiamiehiksi valitut henkilöt edistävät päätoimissaankin maakuntansa teollisuuden toimintaedellytyksiä. VTT on perehdyttänyt heidät laajalti toimintaansa ja palveluihinsa. VTT on myös kouluttanut eri alojen tutkijoitaan yhteyshenkilöiksi asiamiehille.

Lisätietoja

Teknologiakeskus Hermia Oy
Projektipäällikkö Veli-Matti Vuori
Puh. 020 722 5556 tai 050 523 2007
veli-matti.vuori@hermia.fi

Valkeakosken Seudun Kehitys Oy
Kehityspäällikkö Eeva Sipilä
Puh. 040 729 2773
eeva.sipila@vaske.fi

VTT Tuotteet ja tuotanto
Markkinointipäällikkö Teijo Salmi
Puh. 020 722 4650
teijo.salmi@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2004

VTT