VTT Uutta | Uutiset 2004

22.6. Johtava tutkija Juha Luoma nimitetty VTT:n
tutkimusprofessoriksi


VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan johtava tutkija Juha Luoma on nimitetty VTT:n liikenneturvallisuuden tutkimusprofessoriksi 1.8.2004 alkaen.

Liikenneturvallisuuden tutkimusprofessorin toimialana on tie- ja rautatieliikenteen sekä liikennejärjestelmien turvallisuuden kehittäminen, erityisesti teknisten toimenpiteiden ja sovellusten osalta. Tehtävänä on vastata toimialan tutkimuksen suuntaamisesta ja kehittämisestä VTT:llä sekä edistää tutkimustulosten hyödyntämistä. Luoma työskentelee VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan liikenne ja logistiikka -tutkimusalueella, jossa toimii yhteensä noin 15 liikenneturvallisuusasiantuntijaa.

Luoma valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta (TKK) vuonna 1980 ja tekniikan tohtoriksi vuonna 1984. Vuonna 1985 Luoma nimitettiin liikennekäyttäytymisen ja -turvallisuuden dosentiksi TKK:lla. Hän on työskennellyt VTT:llä vuodesta 1995 alkaen. Sitä ennen hän toimi TKK:n ja Suomen Akatemian tutkijana, Helsingin yliopiston vt. professorina sekä University of Michigan Transportation Research Instituten (UMTRI) vierailevana tutkijana.

Luoma on kehittänyt liikennekäyttäytymisen näkökulmasta mm. autonkuljettajan havaintotoimintaan liittyviä teknisiä sovelluksia kuten tie- ja rautatieliikenteen opasteita ja autojen valojärjestelmiä sekä telemaattisia järjestelmiä kuten ajoneuvopäätteitä. Muita tutkimuskohteita ovat olleet turvavöiden käyttö tie- ja rautatieliikenteessä, tienkäyttäjien tarpeet sekä liikennekäyttäytyminen ja turvallisuusasenteet eri maissa.

Vuodesta 1996 lukien Luoma on toiminut liikennetelematiikan tutkimusryhmän päällikkönä ja osallistunut moniin kotimaisiin ja kansainvälisiin tutkimushankkeisiin liikennekäyttäytymisen asiantuntijana.

Lisätietoja:

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Johtava tutkija Juha Luoma
Puh. 020 722 4533
juha.luoma@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2004

VTT