VTT Uutta | Uutiset 2004

3.8. VTT kehittää uusia likaa hylkiviä pinnoitteita


VTT kehittää uudenlaisia likaa hylkiviä pinnoitteita, joilla voidaan vaikuttaa tuotteiden puhtaana pysymiseen. Osa pinnoitteista jopa estää esimerkiksi rasvan ja pölyhiukkasten tarttumisen betoni-, metalli-, keraami- ja mm. puupohjaisille pinnoille. Kehitystyössä on saatu aikaan mahdollinen läpimurto teräspintojen rasvan hylkivyydelle.

Uudenlainen pinnoite voidaan tehdä tuotteeseen tämän valmistuksen yhteydessä. Kulutusta kestävien likaa hylkivien pinnoitteiden ansiosta puhdistustarve ja -kustannukset sekä ympäristöhaitat vähenevät. Uusien pinnoitteiden odotetaan korvaavan lähivuosina nykyisin markkinoilla olevia, uusia huonommin kulutusta kestäviä, pääosin fluoripohjaisia pinnoitteita.

VTT:n kehittämät uudet pinnoitteet ovat ns. yhdistelmämateriaaleja, joihin on saatu eri materiaalien hyviä ominaisuuksia. Eri ainesosat on yhdistetty erittäin pienessä mittakaavassa, jopa ns. molekyylitasolla. Näiden uusien yhdistelmämateriaalien nestemäiset raaka-aineet ovat helposti käsiteltäviä, ja pinnoitteet voidaan haluttaessa tehdä erittäin ohuiksi. Pinnoitteet ovat pääosin läpinäkyviä, ja keraamisten raaka-aineiden ansiosta niistä saadaan hyvin kulutusta kestäviä. Uudet pinnoitteet hylkivät likaa toisin kuin esimerkiksi jo tarttunutta likaa irrottavat, ikkunoissa käytettävät fotokatalyytti-pinnoitteet.

Uudet pinnoitteet kehitettiin VTT:n ja usean yrityksen yhteistyöllä, ja rahoittajana oli myös Tekes. Hankkeen alkuvaiheessa tutkittiin, miten rasva ja pöly sekä veden mukana kulkeutuva lika tarttuu erilaisille pinnoille. Tarttuminen riippuu pintamateriaalista, sen karheudesta, mahdollisista kemiallisista reaktioista lian ja pinnan kesken sekä mm. sähköstaattisista ilmiöistä.

Tuotekehityspäällikkö Jari Knuuttila likaantumattomia pinnoitteita pitkään valmistaneesta Millidyne Oy:stä sanoo, että lika-ongelma on monivivahteinen ja siksi aihepiirin tutkimus on haasteellista. Yhteiskunnassa on suuri tarve saada käyttöön menetelmiä, joiden ansiosta lika ei edes tartu pinnoille ja tahallinen pintojen töhriminen tulee vaikeaksi. VTT:n hankkeessa selvitettiin likaantumista ilmiöinä ja luotiin tapoja uusien pinnoitteiden lian hylkivyys-ominaisuuksien kehittämiseen ja vertaamiseen. Tuloksista hyötyvät alan teollisuus ja kuluttajat koko yhteiskunta. Hankkeen osapuolet ovat jo päättäneet jatkaa aihepiirin tutkimusta ja likaa hylkivien pinnoitteiden edelleen kehittämistä.

Lisätietoja:

VTT Prosessit
Juha Mannila, tutkija
puh. 020 722 3702
juha.mannila@vtt.fi

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Anne Ritschkoff, erikoistutkija
puh. 020 722 5546, 040 514 9893
anne-christine.ritschkoff@vtt.fi

Millidyne Oy
Jari Knuuttila, tuotekehityspäällikkö
puh. 040 503 7895
jari.knuuttila@millidyne.fi

Kuvia: http://www.vtt.fi/vtt/uutta/2004/pinnoitteet/


Svensk resumé


Nya, smutsavvisande ytbeläggningar från VTT

VTT har utvecklat helt nya, smutsavvisande ytbeläggningar som gör att en yta hålls ren länge. Vissa av dem kan till och med förhindra att till exempel fett- och dammpartiklar fastnar på ytor av betong, metall, keramik eller trä. I projektet har man eventuellt gjort ett genombrott i utvecklingen av fettavstötande stålytor.

Den nya ytbeläggningen kan appliceras på produkten i samband med tillverkningen. Tack vare att ytbehandlingarna tål slitage minskar även rengöringsbehovet och -kostnaderna. Miljöförstöringen kan också bli mindre. Inom de närmaste åren kommer nya ytbeläggningarna möjligen att ersätta de mindre slitage tåliga fluorbaserade ytbeläggningarna som nu finns på marknaden.

Ytterligare information:

VTT Processer
Juha Mannila, forskare
Tel. 020 722 3702
juha.mannila@vtt.fi

VTT Bygg- och transport
Anne Ritschkoff, specialforskare
Tel. 020 722 5546, 040 514 9893
anne-christine.ritschkoff@vtt.fi

Millidyne Oy
Jari Knuuttila, produktutvecklingschef
Tel. 040 503 7895
jari.knuuttila@millidyne.fiUutta | Uutiset 2004

VTT