VTT Uutta | Uutiset 2004

19.8. VTT laati ohjeet pilaantuneiden maiden kunnostukselle


Pilaantuneiden maiden kunnostuksen ohjeiden tavoitteena on lisätä maiden laadukasta käsittelyä sekä hyötykäyttöä. Ympäristöyritysten Liitto ry:n käynnistämässä opasprojektissa on myös ohjeistettu näytteenottoa sekä varmistettu kunnostuksen laadunvalvontaketjua. EU:n kaatopaikkadirektiivi tuo muutoksia Suomen lainsäädäntöön jätteiden ja pilaantuneiden maiden kaatopaikkasijoituksen valvonnasta, joten ohjeet ovat nyt erityisen ajankohtaiset.

Suomessa kunnostetaan vuosittain noin 300-400 pilaantunutta maa-aluetta. Käytössä on vaihtoehtoisia tekniikoita, ja kokemuksen karttuessa edellytykset oikean kunnostusmenetelmän valitsemiseksi ovat parantuneet. Pilaantuneiden maiden kunnostus on kuitenkin melko kallista, ja siksi kilpailun lisääntyessä hinta voi korostua laadun kustannuksella. VTT:n kokoamat ohjeet onkin tarkoitettu perusohjeeksi hyvästä käsittely- ja puhdistuskäytännöstä projektin eri osapuolille.

”Ohjeissa keskeistä on pilaantuneiden maiden loppusijoituksen ja hyötykäytön hyväksymiseen, kunnostusketjun hallintaan sekä näytteiden ottoon ja niiden tutkimiseen liittyvät tekijät,” kertoo VTT:n erikoistutkija Ulla-Maija Mroueh, joka toimi hankkeen tutkimusryhmän projektipäällikkönä. Pilaantuneiden maiden hyötykäyttöä on perinteisesti pidetty riskialttiina, koska on pelätty, ettei kaikkia asioita kyetä varmistamaan. ”Juuri sen vuoksi oppaassa on ohjeistettu näytteenottoa tavoitteena varmistaa kunnostuksen laadunvalvontaketjua,” Mroueh kertoo.

Ohje kattaa huokoskaasukäsittelyn, kompostoinnin, termodesorption eli haitta-aineiden erottamisen lämmön avulla, pesun stabiloinnin ja eristämisen. Massojen kaivamista, hyötykäyttöä ja kaatopaikkasijoitusta käsittelevät suositukset esitetään omina kokonaisuuksinaan. Lisäksi ohjeissa käsitellään lainsäädännön vaatimuksia, eri osapuolten tehtäviä ja pätevyysvaatimuksia, näytteenotto- ja analyysimenetelmiä, suunnitteluasiakirjoja sekä raportointia.

Uusi ohjeistus perustuu säädöksiin ja määräyksiin, mutta pohja-aineistona on lisäksi käytetty ulkomaisia ohjeita ja laaturaportteja. Käytännön kunnostustyötä tekeviltä tahoilta on saatu arvokasta tietoa ja kokemusta erilaisista ongelmatilanteista.

Ohjeistus löytyy osoitteesta http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2004/T2245.pdf

Lisätietoja:

VTT Prosessit
Erikoistutkija Ulla-Maija Mroueh
Puh. 020 722 5311
ulla-maija.mroueh@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2004

VTT